Kraftigt minskad tilldelning av älg i Haparanda

TORNEDALEN: Älgtilldelningen för årets jaktsäsong är färdigställd. I Norrbotten har totalt 15.804 älgar tilldelats, där 8.089 är vuxna älgar och 7.715 är kalvar.

Det är en minskning från förra årets 16.260 stycken. För Tornedalens del har den största minskningen skett för jaktlag inom Haparanda kommun. Efter inspektion av årets älgtilldelning finns en generellt minskande trend för kommunen.

Haparanda Jaktvårdsförening har till exempel fått halverad tilldelning: i år får de fälla åtta vuxna och åtta kalvar jämfört med förra året då siffrorna var 16 plus 16.

 

Här kan du ladda hem en pdf med älgtilldelningen 2015 i Norrbotten.

Publicerad i Svenska