Krav på bättre demensvård

NORRBOTTEN: Pensionärsförbundet SKPF i Norrbotten kräver bättre demensvård i hela länet.

P4 Norrbotten uppger att några krav är att det ska finnas tidiga demensutredningar och multiprofessionella team i alla länets kommuner.

Vidare uppges att SKPF hänvisar till Socialstyrelsens prognos, att antalet som drabbas av demenssjukdomar väntas fördubblas fram till 2050.

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Socialstyrelsen uppger att dessa riktlinjer vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska