Krav på bättre demensvård

NORRBOTTEN: Pensionärsförbundet SKPF i Norrbotten kräver bättre demensvård i hela länet.

P4 Norrbotten uppger att några krav är att det ska finnas tidiga demensutredningar och multiprofessionella team i alla länets kommuner.

Vidare uppges att SKPF hänvisar till Socialstyrelsens prognos, att antalet som drabbas av demenssjukdomar väntas fördubblas fram till 2050.

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Socialstyrelsen uppger att dessa riktlinjer vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.