Kräver komplettering om miljöpåverkan

KOLARI: Det saknas väsentlig information i Northland Mines Oy:s miljökonsekvensbeskrivning för en ny gruva i Hannukainen.

Enligt svenska myndigheter behöver flera punkter kompletteras innan man är nöjd. Kritiken mot underlaget från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Finsk-svenska gränsälvskommissionen och Pajala kommun.

Dessa myndigheter efterlyser bättre information om de väntade effekterna på vattenkvaliteten i  Muonio älv och andra vattendrag, uppgifter om utsläpp av försurande ämnen och om vilka kemikalier som ska användas.

Innan gruvvattnet släpps ut måste bolaget också redovisa hur föroreningarna tas om hand vid gruvan.

Utöver de punkterna vill man se komplettering på punkterna om gruvans påverkan på laxen och öringen, om gruvans möjlighet att klara miljökvalitetsnormerna, om hur Natura 2000-området kommer att påverkas samt hur länge det kan läcka ut skadliga ämnen som kan skada miljön och människors hälsa när gruvan väl stänger.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , , , ,