Kräver lönepåslag för tandsköterskor

TORNEDALEN: Det råder brist på tandsköterskor i region Norrbotten och många tandsköterskor förväntas gå i pension under de kommande tio åren. Det riskerar att bidra till ännu längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet.

För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna göra långsiktiga lönesatsningar och erbjuda moderna villkor, det här framgår i en rapport från fackförbundet Vision som har sammanställt siffror från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen.
Samtidigt är antalet nyutexaminerade från yrkeshögskolan för litet för att klara ett ökande rekryteringsbehov.
Tandsköterskor har i regel minst ett och ett halvt års eftergymnasial utbildning. I region Norrbotten är medellönen för tandsköterskor 25.700 kronor i månaden för en heltidstjänst enligt SCB:s statistik.
Genomsnittslönen är lägre än för personer med motsvarande utbildningsnivå. Dessutom är lönespridningen liten och det finns små möjligheter till en god löneutveckling, enligt Visions rapport.
Vision vill se riktade lönepåslag och att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer och att attraktiviteten i yrket blir större.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala
En kommentar om “Kräver lönepåslag för tandsköterskor
  1. Rock skriver:

    Skattebefria alla ovanför dalälven.