Krisberedskap utvärderas i sviterna av värmeböljan

SAMHÄLLE: Till följd av sommarens extrema värmebölja ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och utvärdera socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, vid exempelvis höga temperaturer eller vid evakuering.

– Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av de kraftiga värmen. Nu är det viktigt att vi analyserar hur förmågan att hantera kriser ser ut så att vi ännu bättre kan stå rustade inför framtiden, säger äldreminister Lena Hallengren enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringen har även beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att kartlägga skador på transportinfrastrukturen i sviterna av sommarens skogsbränder.

Trafikverket ska också utvärdera hur myndighetens beredskapsorganisation har fungerat i samband med de omfattande bränderna.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska