Kustbevakningen får mer befogenheter

ÖSTRA NORRBOTTEN: Riksdagen har beslutat om att ge kustbevakningen befogenheter att utreda fler av de brott som kan kopplas till sjön av brotten som myndigheten idag upptäcker. Lagen träder i kraft den 1 april i år. 

Den nya lagen innebär att kustbevakningen får en tydligare roll inom brottsbekämpningen för brott med maritim koppling. Istället för att som idag, lämna över brott som upptäcks till exempelvis polismyndigheten så kommer kustbevakningen nu på egen hand förundersökningsleda fler av brotten som de upptäcker till sjöss.

Följande brott kommer kustbevakningen att få inleda, leda och slutföra förundersökningar i.

 1. Skyddslagstiftning i lagen om sjöfartsskydd, skyddslagen och lagen om skydd för geografisk information
 2. Sjötrafik och sjösäkerhet i lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled, mönstringslagen, sjölagen, lagen om skatt på energi, lagen om vilotid för sjömän, fartygssäkerhetslagen, lagen om transport av farligt gods och barlastvattenlagen
 3. Vattenförorening och miljö i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och miljöbalken i fråga om utsläpp från fritidsfartyg samt i fråga om otillåten hantering av ammunition som innehåller bly
 4. Överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning i jaktlagen, fiskelagen, lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och vapenlagen
 5. Fornminnen och vrak i kulturmiljölagen, lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
 6. Sveriges maritima zoner i lagen om kontinentalsockeln och lagen om Sveriges ekonomiska zon.

 

Publicerad i Svenska
2 kommentarer om “Kustbevakningen får mer befogenheter
 1. Gäddan skriver:

  Hur ska dom mäkta med ovanpå sälräkning och ismätning,för att inte tala om jakten på fiskare?

 2. Lakritstomten skriver:

  Bra!
  Och se till att dom får automatvapen med hålspets så att dom effektivt kan avliva alla skärgårdslivsstilskriminella semesterfirare som lägger nät på en halvmeter för grunt vatten eller som har en båt som går en knop för fort.
  Skärgården är helt laglös.
  Bensinmotorer brummar överallt och stör alla grönavågkanotister och strandskyddstalibaner.
  Lös in alla fisken, skärgårdsstugor och liknande så busktafsarpartiets anhängare kan få vara ifred i ”sin” idyll.
  Så dom ostört kan röka lite hasch och kopulera med sälar tillsammans med sina Liberala djurälskare.