Kvinnliga företagare prisade

KALIX: Hushållningssällskapet utsåg under lördagen Ingrid Bäckström från Tandfors till Årets lantbruksföretagare i Norrbotten i samband med föreningens årsmöte.

Ingrid driver tillsammans med döttrarna Lina och Anna ett jordbruk med 60 kor som robotmjölkas.

 ”För sina insatser att med starkt engagemang och tydliga framtidsvisioner driva och utveckla ett välskött och modernt lantbruk i Tandfors” heter det i motiveringen. Priset delades ut av landshövdingen Sven-Erik Österberg.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , , , ,