Länsstyrelsen tillbakavisar Boverkets kritik

PAJALA: HB har tidigare berättat att Boverket riktar kraftig kritik mot länsstyrelsens upphävande av detaljplanen över Tapuli. Länsrådet Johan Antti anser däremot att Länsstyrelsen har gjort rätt.

Bland annat så menade länsstyrelsen att kommunen behövde förtydliga transportfrågan då malmtransporter med lastbil kommer att få konsekvenser för de boende längs vägen.

Regeringen lämnade över frågan till Boverket för ett yttrande. Verket konstaterar att inte någon av de omständigheter som länsstyrelsen åberopat som stöd för upphävandet innehåller några sakliga överväganden.

Ulf Fembro, ordförande i plan- och miljöenheten, säger till Haparandabladet att han är glad över Boverkets yttrande.
– Jag tycker att det är ett bra tecken på att våra tjänstemän är skickliga och att de inte har gjort något fel.

Antti säger till Haparandabladet att han anser att länsstyrelsen har gjort rätt.
– Jag tycker inte att det är kraftig kritik utan de kommer till en annan bedömning än vad vi gör, säger Antti till Haparandabladet.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , ,