Lättare islossning i Torneälven i år

TORNEDALEN: SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. I år förväntas islossningen bli lättare.

I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem.

Den tidiga prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Istjockleken nära Haparanda uppges vara nära det normala.

En lätt islossning definieras som en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor.

En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.

Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,