LEDARE: Härliga framtid, välkommen!

HB:s LEDARSKRIBENT: Om det finns entreprenörer som vill investera i Haparanda ska de välkomnas. Den kommunala insatsen för På gränsen-staden är stor men måste vägas mot möjligheterna. Sett till beslutsunder­laget, är det oansvarigt att ta beslut den 11 mars.

 

Varje samhälle har sina flöden.

I såväl Sverige som Finland och Norge går de huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Alltså att människor, varor, tjänster och informa­tioner färdas i nord-sydlig eller syd-nordlig riktning.

Sålunda är E4 hett för de städer som har europa­vägen i sin närhet. Där hamnar logistikcentrum och där hamnar shoppingcentrum.

Haparanda och Tornedalen har en extra spännande möjlighet i detta med flöden. Det är de framtida flödena i öst-västlig och väst-östlig riktning. Haparanda är den punkt i Sverige som ligger närmast Kina och möjligheterna att frakta exempelvis Volvobilar via Haparanda är mycket intressant. Förstås även flöden från öst till väst.

Kan Haparanda och Tornedalen positionera sig som platsen där dessa viktiga flöden korsas, kommer Tornedalen att gå en mycket god framtid till mötes.

* * *

I KORSNINGEN av dessa flöden ser vi nu idéer om På gränsen-staden presenteras. Vi har fått ta del av två förslag som är ganska olika; ett från byggbolaget Peab och ett från entreprenören Mikael Fahlander.

Peabs är mer måttfullt och men ger inga klara svar på vad kommunen kan komma att få betala. Bolaget vill inte låsa en offert, då man inte känner till de geotekniska förutsättningarna och hur mycket eventuellt dålig mark fördyrar bygget. Peab inbjuder till partnerskap – men då vet man ju aldrig var kostnaden hamnar. (HB har dock pressat fram en prisangivelse på 17-21 miljoner per år.)

I Fahlanders fall har man dragit på rejält med multiarena, sammanbyggd med butiks­komplex och hotell. Att man dragit på, visas inte minst i att man ­bygger även p-huset som en upplevelse (Peab väljer en asfalterad uteparkering). Därtill har Fahlander varit mer precis när det gäller årshyra: 18 miljoner kronor per år.

Om de två förslagen kan sägas mycket men de är otillräckliga underlag att ta beslut på.

I Peabs fall därför att man bara har en svag aning om vad hyresbeloppet kommer att uppgå till. I Fahlanders fall för att specifikationen för vad som ingår är brist­fällig. Det finns också angivet i avtalsförslaget att kommunen måste bedriva icke momspliktig verksamhet i lokalerna samtidigt som moms tillkommer. Kan momsen inte dras av läggs 25 procent på kostnaderna. Då talar vi om 22,5 miljoner (bilaga 18a, sidan 3 i Fahlanders förslag).

I vågskålen finns också att Peab att inte gjort bra ifrån sig när Cape East byggdes. Byggfelen är en viktig orsak till att anläggningen idag står stilla.

Ska jag välja mellan de två förslagen, förutsatt att det bringas klarhet i ekonomi och vad som ingår, framstår Fahlanders förslag som klart mer intressant.

* * *

OM PROCESSEN – fram till de nu presenterade ­för­slagen – kan också sägas mycket, men väldigt lite gott.

Tyvärr får man intrycket att kommunledningen anser sig stå på ett högre plan och att ledningen (när de passar dem) släpper in medborgarna att veta vad de ska få – och betala för – i framtiden: ”Titta vad vi är demokratiska, nu får ni välja!” lyder det självbelåtna slagordet.

Jag är inte imponerad av detta arbetssätt.

Jag är heller inte imponerad av det beslutsunderlag som finns för fullmäktige att ta ställning till.

Jag är därtill mycket missnöjd med att det inte finns någon analys eller beskrivning av vad som ska ske med befintliga lokaler; Aspen, Kuben, Folkets hus och förstås befintliga skollokaler.

* * *

SOM politiker tar man ansvar under sin mandat­period. Den är fyra år. Sedan kan man säga att ”det där har jag lämnat bakom mig”.
Anbuden stipulerar kontraktstider på 25 år.

Den 11 mars ska alltså fullmäktige i Haparanda ta beslut om ­kommunala åtaganden fram till cirka år 2040.

”Vi måste våga” brukar kommunalrådet Gunnel Simu upprepa som ett mantra för att driva fram beslut.

Visst ska vi våga!

Och visst ska vi på alla sätt välkomna entreprenörer som vill investera i Tornedalen.

Men att våga ta beslut på det underlag som idag finns, det är inte att våga.

Det är dum­dristighet.

Örjan Pekka
Haparandabladets ledarskribent

Haparandabladets ledarspalt från den 1 mars 2013. Därmed är ledarspalten för första gången, i sin helhet, publicerad på HBwebben.se. Ett publiceringsbeslut som togs, då ledarspalten väckt så många reaktioner och så många önskemål om att sprida den även utanför den ordinarie distributionen av Haparandabladet.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,
24 kommentarer om “LEDARE: Härliga framtid, välkommen!
 1. Jan Björnfot skriver:

  Hej Örjan Pekka

  Mycket bra skrivet.
  Det är lätt för en politiker att säga följande: ”Detta måste vi göra” slut citat.
  Jag brukar säga, när diskussionerna kommer igång: Det finns ingenting, som heter måste.
  Då det i slut ändan inte är en politiker, som står för kostnaderna utan befolkningen, som bor i kommunen.

 2. Kalle skriver:

  En mycket värdefull analys av ledarskribenten, Örjan Pekka. Han pekar på något som betydligt många fler borde reflektera över. När man lyssnar till politikerna så hör man bara ”man måste ju göra något, för att något ska hända”. Det är ett allvarligt och kortsiktigt sätt att betrakta en fråga som kommer att påverka oss alla i 25 år. Det som hitintills sagts av politikerna är knappast trovärdigt. Hoppas verkligen att ledamöter i fullmäktige beaktar fråga på allvar innan de trycker på Ja-knappen…

 3. Stig Aspholme skriver:

  Jag har sagt det förr, att som ledande företagare inom en utsatt näring: hotellverksamhet, så ansåg Hilding Holmqvist att Haparanda/Tornio ej hade den dragningskraft som behövs. Och han hade tillgång till tullokalen som ligger mitt i smeten. Skulle lokala politiker lyckas bättre?

 4. T.wahlberg skriver:

  Mycket bra ledarskrivet. En konsekvensanalys bör göras innan beslut.

 5. Dragos skriver:

  Intressant, sökte nyheter om Asplöven, men fastnade i denna mycket intressanta artikel. Vad gäller Asplöven så ser jag att Luleå HC delvis släppt oss för säsongen så nu får vi klara oss själva! Knyt nävarna, gör som USA:s collegelag mot Sovjet i OS , vinnn mot övermakten. Vad gäller analyserna om På Gränsen finns det nog en del att studera, Att Kina skulle frakta Volvobilar via Haparanda kan vi nog glömma, dom kan nog kopiera Volvo på närmare håll billigare. Nog om det, i morgon tror jag Lövens kämpar visar att blandningen mellan inköpt kompetens och lokal vilja kan utföra bra saker! Vi ses!

 6. Anders Bäckström skriver:

  Jag backar till dagen då det blev klart att Ikea gav ok till etablering. Det tillsattes utredningar och startades projekt för att sätta liv i ”gamla” centrum i olika konstellationer för att skapa köpattraktion i det ”gamla” centrum.
  Facit i hand ”nada”!
  Det är snart 10 år sedan! Ett ”blindlopp” utan tanke och mål. Detsamma upplever jag nu. På med bindeln för ögonen så ser vi var vi hamnar… Hur ser den aktuella stadsplanen ut och vad händer med alla de lokaler som blir tomma? Som gamla Ica?

 7. Anders skriver:

  Skolan ska betala 2600 kr/kvm/år (8,3 Mkr) i hyra i tjugofem år, får nog anses som en väldigt hög hyra, även om alla drift-och underhållskostnader ingår i hyran. Multiarenan kostar 8,9 mkr, ytan framgår inte av hyreskontraktet, så om hyresnivån är marknadsmässig vet man inte. Kommunen kan lyfta momsen på hyran, så den kostnaden kan man bortse från. Tjugofem år är en mycket lång hyrestid, borde finnas med en option där kommunen kan köpa loss de byggnader som har kommunal verksamhet.

 8. Disa Ådemo skriver:

  Tack Örjan Pekka ”så ska en slipsten dras”.
  Dagens ledare är viktig hemläxa för bl.a kommunfullmäktiges ledamöter.
  Läs och begrunna!

 9. Svar till Anders skriver:

  I ledaren skrivs det ”Det finns också angivet i avtalsförslaget att kommunen måste bedriva icke momspliktig verksamhet i lokalerna samtidigt som moms tillkommer. Kan momsen inte dras av läggs 25 procent på kostnaderna. Då talar vi om 22,5 miljoner (bilaga 18a, sidan 3 i Fahlanders förslag).”
  Om man inte får bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna får man heller inte lyfta momsen, alltså bli momsen en kostnad för kommunen.

 10. Olof skriver:

  Ledaren och kommentarerna förutsätter helt felaktigt att den inlämnade offerten är det enda beslutsunderlag som kommer att föreligga. Även Örjan Pekka måste väl ändå inse att ett det finns kunskap och kompetens utanför tidningshusets väggar.

 11. Örjan Pekka skriver:

  Signaturen Olofs inlägg gör mig nyfiken, även oroad. Menar signaturen att det finns handlingar och beslutsunderlag som hemliga klubben fortfarande hemlighåller?
  – Kommer folket och fullmäktige att få ta del av det underlaget?
  – Vem har beslutat att detta underlag ska vara hemlighållet?
  – Vilka hänvisningar finns i de offentliggjorda handlingarna och avtalsförslagen, till dessa dolda underlag?
  Mvh
  Örjan Pekka
  Haparandabladet/HBwebben.se

 12. Antti Histamin skriver:

  Det är På Gränsen till odemokratiskt

 13. Olof skriver:

  Eftersom jag var på plats och själv kunde se och höra en del intressanta konsekvenser som presenterades redan nu av både ekonomichefen och skolchefen tar jag för givet att detta och allt tillgängligt underlag kommer att presenteras. Varför HB har valt att inte redovisa viktiga delar från informationskvällen till läsarna kan bara HB själv veta.

 14. John Väune skriver:

  Jag citerar Peab i fredagens HB ”Har man någonting som fungerar är det dumt att bygga nytt”
  Varför bygga ett nytt gymnasium när vi har ett fungerande? eleverna väljer program/utbildning, inte skola.Jag undrar också över de butiker som anmält sitt intresse för etablering i butikskomlexet, varför finns dom inte redan i Rajala? de flesta finns redan i Finland så något hinder i den meningen finns inte. Rym hade också en intresseanmälan ute angående Skönvik, den blev väl mer än överfull.

 15. Anders skriver:

  En kommun får alltid kompensation för betald moms via skatten, så momsen är ingen kostnad för en kommun!

 16. Stig Aspholme skriver:

  Politiker som ställer upp i val, lovar guld och gröna skogar, men när verkligheten kommer ikapp, så förvandlas de politiska löftena till ”desperation” om att åstadkomma ngt. före nästa val! Problemet med denna jargong är att ingen har koll på någonting och oftast så kommer ”bumerangen” tillbaka till kastaren.
  HB:s redaktör är inte själv för en utveckling i positiv anda. Han vägrar att erkänna ”meänkieli” som ett modersmål i Tornedalen och att anpassa tidningen HB efter detta.

 17. Antti Histamin skriver:

  Tidningen är alldeles tillräckligt anpassad till ”meänkieli” med Pohjanens ”Kröönikka”. Vi är många som helst skulle slippa den, skulle det vara mer av den varan skulle åtminstone jag avstå från att prenumerera.

 18. Örjan Pekka skriver:

  Vänligen, håll er till ämnet, alltså På gränsen-staden.

  Mvh
  Örjan Pekka

 19. också fundersam skriver:

  Vad surrar du om Aspholme? Vad har det där med Multiarenan att göra?
  För övrigt tycker jag att Örjans ledare är klockren (vilket jag långt ifrån alltid gör). Bara att hålla med. Finns många frågor att besvara innan man kan klicka på Ja-knappen i detta ärende. Vi kan inte som skattebetalare tycka att det är bra att spela roulette med skattepengar och riskera stora besparingar på övrig verksamhet…

 20. Slin skriver:

  Bra skrivet Örjan, hoppas kommunen beslutar rätt så att samhället utvecklas framåt och att befolkningen ökar och att det ger mera jobb åt befolkningen,m. Då får vi ju fler skattebetalare.

 21. Julle skriver:

  Haparanda är en liten kommun. Utvecklingen av kommunen måste gå i takt med stadens strukturella förutsättningar. Utveckla torget och Haparanda till den trevliga småstadskommun den kan bli. Åk till Sigtuna och hämta inspiration.

 22. Hmm.. skriver:

  Mkt bra skrivet Örjan , detta MÅSTE politikerna verkligen fundera på…

 23. micke skriver:

  Bra skrivet Örjan
  Törs våra politiker visa till allmänheten vad dom får stryka bort… Från vardagen…
  Väl mött, hoppas pengarna räcker till allt och alla.

 24. Geotekniska problem skriver:

  Är inte de geotekniska problemen lika stora och dyra för affärsmannen Fahlander som för byggföretaget Peab?