Licensjakt på säl ska upp till beslut

ÖSTRAN NORRBOTTEN: Den tredje april kan riksdagen fatta beslut om att licensjakt införs på säl. Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2018 och föreslår till regeringen att licensjakten införs.
Bakgrunden samspelar med att sälarna ökar och i samband med det så minskar beståndet av fisk i Östersjön. Sälen orsakar stora skador på fiskeredskap vilket blir kostsamt för yrkesfiskarna som redan är hårt pressade genom begränsningar.
Den möjlighet till skyddsjakt på säl som redan finns idag har visat sig svår att tillämpa fullt ut och enligt miljö- och jordbruksutskottet skulle en licensjakt kunna införas utan att sälarnas bevarandestatus blir hotad.
Förslag om att införa licensjakt på säl finns i motioner från M, SD, C och KD. Samtidigt som S, V, L och MP har reserverat sig mot förslaget med motiveringen att det i stället bör bli lättare att använda sig av den befintliga möjligheten till skyddsjakt av säl.
Preliminär dag för debatt och beslut i riksdagen är onsdag den 3 april.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska Taggar: , ,
En kommentar om “Licensjakt på säl ska upp till beslut
  1. Pravda skriver:

    Det räcker nog tyvärr inte med licensjakt,Sälstammen har blivit så stor.Tror dessutom att säljakten inte är nog intressant för jägare,för svår och dessutom har sälen inget värde som vilt.Inte ens om man släpper säljakten fri så uppnår man en nog stor avskjutning,den jakten kräver en jakt i skärgården med båt och sen är det nog problematiskt med säkerheten,med kulammunition,skjuta vid vatten,det blir stora risker med rikoschetter.