Livsmedelsverket upphäver beslut om föreläggande

ÖVERTORNEÅ: I juni 2011 genomförde Livsmedelsverket en kontroll i Övertorneå kommun där verket fann brister i den offentliga livsmedelskontrollen. Nu konstateras att bristerna åtgärdats.

Det var den 26 juli 2012 som kommunen fick ett föreläggande att senast den 28 september 2012 komma med handlingar som visar på vilka åtgärder som kommunen vidtagit för att åstadkomma en effektiv offentlig kontroll.

Kommunen har överklagat beslutet om föreläggande och gjort ett antal förtydliganden vad gäller de påtalade avvikelserna.

Detta har resulterat i att Livsmedelsverket funnit att det inte längre finns skäl för ett föreläggande, varför beslutet har upphävts.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,