Farlig tid för motorcyklister

TORNEDALEN: Våren är tidig i år och allt fler motorcyklar syns på vägarna. Under april månad skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden.

Statistik från Transportstyrelsen från 2009 fram till 2013 visar att antalet döda och svårt skadade ligger på drygt 1.500 motorcyklister.

Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september.

Olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter i kombination med lösgrus ofta verkar vara problemet. Andelen singelolyckor var under månaden 63 procent, alltså något högre.

– För motorcyklister, som är så oskyddade, är det förstås extra viktigt att hålla hastigheten. Samtidigt uppmanar jag väghållaren att så fort som möjligt samla upp allt grus, säger Monica Green, ordförande för NTF.

I veckan som kommer pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighet.

– Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Att hålla skyltad hastighet ökar också möjligheten för andra trafikanter att upptäcka en mc-förare i god tid. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under nästa vecka, säger Bengt Svensson, kommissarie vid Rikspolisstyrelsen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,