Lyfter gränsens alla fördelar

HAPARANDA: Under 2017 genomförs ett gränsöverskridande projekt för att lyfta riksgränsens fördelar.

Det är Föreningen Norden och dess lokala föreningar i Haparanda och Torneå, som i samarbete med Svefi och Haparanda stad genomför projektet som ett bidrag till Finlands 100 års-firande.

Syftet uppges vara att synliggöra gränsens positiva kraft för demokrati och utveckling, med fokus på ungdomar i gränsland.

Enligt Ola Backe, Föreningen Norden Haparanda, fokuseras det ofta på negativa bilder när det pratas om gränsen.

– Och det måste vi måste ändra på. Vi tycker att det är viktigt att visa på framgångsfaktorer och den utvecklingskraft som finns. Om ungdomarna får en positiv bild av sin hemkommun så kanske de stannar eller återvänder till hemorten efter studier och erfarenheter, säger han.

Projektet ska arbeta med fyra olika teman: utbildningssektorn, handel- och besöksnäringen, kultur och fritid samt varför har vi valt att bo i Haparanda/Torneå?

Under året kommer de att genomföra en rad föreläsningar i båda tvillingstäderna. De första föreläsningarna, som är öppna för allmänheten, hålls under måndagen, den 20 februari, på Swefi.

Publicerad i Haparanda, Svenska