Manar till försiktighet med nyårsraketerna

TORNEDALEN: I samband med att raketer fyras av, skadas varje år runt hundra personer så allvarligt att de måste uppsöka akutvård.

– Det är därför viktigt att man gör som det står i instruktionerna, säger Åke Persson, Brandskyddsföreningens expert på explosiv vara.

Han vill påminna alla de som fyrar av sina raketer att tänka på säkerheten.
– Det kan vara fint med fyrverkerier men man får inte glömma att man handskas med explosiva ämnen.

En majoritet av alla fyrverkeriskador uppstår på nyårsaftonen. Och de mest olycksdrabbade är de ungdomar under åldersgränsen 18 som faktiskt inte får använda fyrverkerier.

Antalet fyrverkerirelaterade skador har dock minskat de senaste femton åren. I april nästa år tas också raketer med mer än 75 gram krut, bort från hyllorna.

– Det är bra att de största raketerna tas bort ur sortimentet för allmänheten. De kan ge oerhört obehagliga skador som i värsta fall kan vara dödliga. I Norge har man förbjudit raketer med styrpinne och det har resulterat i en kraftig minskning av fyrverkeriskadorna, säger Persson.

– Vi ser också att de som är mest olycksdrabbade i samband med fyrverkerier är ungdomar som faktiskt inte får använda fyrverkerier. Det är 18-årsgräns som gäller, säger Åke Persson.

Publicerad i Svenska