Många äldre äter mediciner som är livshotande

NORRBOTTEN: Antidepressiva läkemedel till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen.

Det uppger Socialstyrelsen i ett pressmeddelande, efter att ha kartlagt förskrivningen av läkemedel.

Nästan en halv miljon personer som är 65 år och äldre uppges använda läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat.

Andra riskfaktorer bidrar också, så som hjärtsjukdom, rubbningar i saltbalansen och användning av flera olika läkemedel samtidigt.

– Resultaten visar att både förskrivningen av dessa läkemedel och förekomsten av TdP-hjärtarytmi är betydligt högre än vad som varit känt tidigare, säger Bengt Danielsson, projektledare och medicinskt sakkunnig, i pressmeddelandet.

Vidare uppge att förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet kan minimera risken att drabbas av så kallad hjärtarytmi.

– En viktig förebyggande åtgärd är utökad användning av elektroniska förskrivarstöd, där läkaren kan få information om huruvida de olika läkemedel patienten använder är riskklassade för TdP-arytmi. Vidare behövs mer kunskap och information om att hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen också kan bidra till ökad risk att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen, uppger Danielsson.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar:
2 kommentarer om “Många äldre äter mediciner som är livshotande
  1. Mad Max skriver:

    Det hade inte varit helt fel att ange en del av medicinerna. Många vet säkert inte om detta.

  2. Sven Söderberg läkare och specialist i geriatrik. skriver:

    Detta är känt sedan många år. Undersökningen visar att det är lite vanligare än vad man tidigare sett. Men det är ändå en mycket ovanlig komplikation som måste vägas mot nyttan medicinerna kan göra. Alla mediciner har biverkningar. Speciellt äldre är känsliga och behöver bra riskvärderig och uppföljning av sin behandling hos en läkare de känner. Det är en stor brist idag att så få har en återkommande kontakt med samma läkare. Men den här rapporten ger inte anledning att ifrågasätta all behandling med de mediciner som i extremt ovanliga fall kan ge livshotande biverkningar.