Många äldre upplever psykisk ohälsa

TORNEDALEN: Enligt en ny rapport från socialstyrelsen har en tredjedel av personer över 65 år vårdats för psykisk sjukdom, alternativt använt psykofarmaka.

Självmord är också vanligare hos äldre män över 65 år än män i gruppen 20 till 64 år.
Högst förekomst av psykisk ohälsa bland de äldre har Kronoberg, Västra Götaland och Hallands län, medan Norrbottens län ligger lägst.
I undersökningar uppger personer 65 år och äldre mer sällan att de mår psykiskt dåligt och har tankar på suicid. Men ser man till statistik över dödsorsaker väljer fler äldre, främst män, att avsluta sina liv genom suicid än de som är mellan 20 och 64 år.
Det är betydligt vanligare att äldre förskrivs bensodiazepiner, i synnerhet äldre kvinnor. Personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa får i högre utsträckning antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka jämfört med gruppen 18 till 64 år.
Det finns också stora regionala skillnader. Exempelvis är det ungefär dubbelt så hög andel av dem över 65 i Kronoberg som har en långvarig användning av bensodiazepiner än de i Norrbotten.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska
En kommentar om “Många äldre upplever psykisk ohälsa
  1. Amsagan skriver:

    Smekning med näven, dagtingande om egna barn, ifrågasättande av svenskar, hörde till frågor som vi fick ta ställning till i valet.
    Resultatet av det blev fempartiallians, där deras tilltänkta statsminister tillkännager nyheten om införande av ”tre teser” som inte alls berördes under valrörelsen.
    Varje tes drabbar utanförskapet (äldre etc.) och ger upphov till galopperande lågkonjunktur.
    Tyvärr så gick vi på det, vi köpte grisen i säcken.