Många kvinnor i ledningen på gröna företag

TORNEDALEN; Bland företag i det gröna näringslivet, alltså skogen, jorden, trädgården och landsbygdens miljö har 46 procent av aktörerna minst en kvinna i ledningen.

LRF har i en undersökning tittat på vilka personer som leder och styr företagen inom de gröna näringarna. I undersökningen har det även en kartlagts inom vilka branscher flest kvinnor finns i ledande positioner. Resultatet visar att flest andel kvinnor finns i ledningen inom mjölk, ägg, trädgård, får, livsmedelsförädling, turism, häst och biodling. Minst andel kvinnor i ledningen har företagen inom entreprenad, spannmålsodling, sockerbetor och oljeväxter. Men även inom dessa branscher är det 25-35 procent av företagen som har minst en kvinna i ledningen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,