Landets skog i fokus

Regeringen har fattat beslut med syfte att gagna Sveriges skogsmarker. Foto: Lisette Olsson-Höghäll

Regeringen har fattat beslut som syftar till att gagna Sveriges skogsmarker.
Foto: Lisette Olsson-Höghäll

NORRBOTTEN: Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram med strävan efter att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. 

– Sverige behöver skog och skogsbruket i en omställning från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Ett långsiktigt skogsprogram är viktigt för att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med skogen som bas, inom ramen för att de nationella miljömålen nås, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

För att uppnå programmets vision finns fem målområden i fokus. Dessa är ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass och ett hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete, samt ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Regeringen har även fattat beslut att ge i uppdrag till Lantmäteriet att utföra en laserskanning av skogsmarkerna i Sverige, samt utvärdera skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi.

– Vi måste få en uppdaterad bild av exakt hur den svenska skogen och skogsmarken ser ut, därför är den här laserskanningen viktig. Utvärderingen av skogssektorns jämställdhetsstrategi ska ge oss svar på hur vi på bästa sätt fortsätter driva arbetet med en jämställd skogssektor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska
3 kommentarer om “Landets skog i fokus
 1. anders rönnqvist skriver:

  Skogsägarna vet nog vilken skog de äger men en mer exakt bild av hur skogen ser ut för statens (Mp’s)fullständiga kontroll över skogsägarna och deras rådighet över sin mark…?Jämställdhetsfrågor då alltmer av skogen ägs av kvinnor eller… vad avses?

 2. Inte renskötseln bara konfiskeras av staten idag skriver:

  Staten skulle se till att återbörda skogsägarnas egendom till sin rättmätliga ägare. Skogsägarna måste få tillåtelse som skattebetalare ha rätten att själva bestämma över sin egendom utan att bli konfiskerad e under godtyckliga benämningar som ”biotopskog”.Den sortens statligt övergrepp pågår i dagens Sverige. Du får använda din biotopskog men till vilken nytta. Ingen uppköpare vill ha märkta träd med den stämpeln. Biotopskog.

 3. Skogsägaren skriver:

  Ja påminner om Venezuela med socialisternas och miljöradikalisternas konfiskering, kallas visst biotopskydd. Same thing different name.

  Minsta risk till totalitära missbruk se då till att omvandla skogsägandet till ett markägande genom avverkning 🙂