Mer krom och mindre bly i lingon

HAPARANDA: En färsk rapport visar att halterna av krom fortsätter att öka i lingon som är plockad i regionen Haparanda-Torneå. Däremot minskar halterna av andra metaller, exempelvis bly.

Haparandabladet skriver vidare att enligt rapporten, som kommer att presenteras nästa vecka, spelar avståndet från Outokumpu stor roll för vissa metaller, så som krom, nickel och bly. (Ju lägre från stålfabriken bären är plockade ju bättre). Medan avståndet för andra metaller spelar liten eller ingen roll.

Finska livsmedelssäkerhetsverket rekommenderar dock att man undviker att plocka bär i närheten av fabriken på grund av de höga metallhalterna, bland annat krom.

De undersökta bären är plockade och analyserade hösten 2010.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,