Miljardprojekt med kraftledning genom Övertorneå

TORNEDALEN: Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid att bygga en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.
Under hösten inleds dialoger om den planerade ledningen med berörda aktörer, kommuner samt med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Det eventuella bygget av den planerade kraftledningen är är ett projekt av stora mått. Enligt en preliminär tidplan inleds projektet under hösten med dialogmöten.
Hösten 2019 går ett samråd om utbyggnadsförslaget av stapeln. Den planerade byggstarten är år 2024 och ledningen planeras att tas i drift år 2025.
”Den nya kraftledningen mellan Sverige och Finland resulterar i nytta för hela den nordiska elmarknaden och den ökar försörjningstryggheten samt integrerar Finland ytterligare i det nordiska kraftsystemet”, skriver Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.
Det finns fyra alternativ som nu arbetas vidare med för att avgöra var någonstans kraftledningen ska dras fram.
Varje alternativ kommer att utredas inom en så kallad utredningskorridor som är ungefär 400 meter bred, medan en färdig ledningsgata där elledningen kommer att byggas är ungefär 45 meter bred.
Berörda kommuner som berörs av utredningen i nuläget är Jokkmokk, Gällivare, Boden, Luleå, Överkalix och Övertorneå.
Det är med de kommunerna som Svenska kraftnät nu ska inleda samtal med. Förutom kommunerna och Länsstyrelsen kommer även överläggning att hållas med Sametinget och andra berörda aktörer med syftet att avgöra vilken korridor av de fyra alternativen som är bäst lämpad för den nya ledningen.
Den sammanlagda investeringen är prognostiserad till 1,7 miljarder, där Sveriges del är 20 procent, uppger Svenska kraftnät.

Publicerad i Övertorneå