Mindre trivsel och ökad stress i skolan

TORNEDALEN: Många barn och unga rör på sig i för liten utsträckning visar den färska undersökningen Skolbarns hälsovanor som Folkhälsomyndigheten har genomfört och har gjort i samarbete med Världshälsoorganisationen sedan 1985. 

Undersökningen visar att det är vanligare att pojkar tränar mer regelbundet än flickor men i det stora hela gillar de allra flesta i 11, 13 och 15-årsåldrarna sina liv och uppskattar sin hälsa som god.

Färre barn har skadliga levnadsvanor än förut, användningen av alkohol och tobak fortsätter att minska och är nu nere på historiskt låga nivåer, och färre än tidigare dricker läsk och äter godis dagligen.

Resultat som däremot har en oroande utveckling är att det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen startade under mitten av 1980-talet.

Enkäten är genomförd under 2018 och 2018 och resultaten i korthet är bland annat att trivseln i skolan har minskat och stressen ökat. Undersökningen pekar på att fler elever blir mobbade samt att flickor är mindre nöjda med sin hälsa och sin kropp än pojkar.

 4.200 elever från cirka 200 skolor över hela landet har deltagit och det motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska