Minskad omsättning för finskt fiske

FINLAND: Naturresursinstitutet Luke i Finland har kustfiskets genomsnittliga omsättning i Finland minskat samtidigt som antalet kustfiskeföretag ökade något under 2016. Med kustfiske avses fiske med fartyg under 10 meter.

Enligt ett register som inrättades i början på förra året bedrev 1.218 företag kustfiske i Finland och deras genomsnittliga omsättning var cirka 5.800 euro. Det var i samband med att en ny lag om fiske trädde i kraft som det inrättades ett register över kommersiella fiskare.

I registret ingår många företag som bedriver fiske sporadiskt, vilket till viss del förklarar varför antalet företag har ökat samtidigt som den genomsnittliga omsättningen är låg.

Den totala omsättningen för finska kustfisket var i fjol drygt 7 miljoner euro vilket var cirka 1,3 miljoner euro mindre än 2015.

Publicerad i Svenska Taggar: ,