Minskning av sjukfrånvaro

TORNEDALEN: Sjukfrånvaron minskade procentuellt bland kommunernas anställda i fjol, visar en sammanställd rapport från Sveriges kommuner och landsting. Men kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män.
Sjukfrånvaron i Sveriges 290 kommuner sjönk från 7,2 till 7,0 procent och i landstingen från 6,2 till 6,0 procent mellan 2016 och 2017.
I Tornedalskommunerna pekar också siffrorna neråt. Bland Haparanda kommuns anställda sjönk sjukfrånvaron med 0,2 procent 2017 jämfört med föregående året.
I Övertorneå minskade sjufrånvaron med 0,1 procent och i Pajala med 0,5 procent.
Gemensamt för samtliga kommuner är att största delen sjukfrånvaro rör personer i åldersgruppen 30 till 50 år eller äldre.
Ytterligare en anmärkningsvärd detalj är att andelen kvinnor utgör en högre sjukfrånvaro än andelen män, i samtliga kommuner i Norrbottens län.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska