Missing people söker vidare efter försvunne 83-åringen i Kalix

KALIX: Missing people har inte gett upp hoppet om att återfinna den försvunne 83-åringen i KalixUnder fredagen meddelade polisen att man avbryter sökandet, men under lördag morgon var Missing people återigen på plats för att genomsöka vissa områden.

Till kuriren.nu uppger Missing people att man visserligen kommer att genomsöka områden som polis och hemvärnet redan genomsökt, men att Missing peoples sökande sker på ett annat sätt och att man vill försäkra sig om att inget har missats.

Organisationen uppmanar frivilliga att delta i sökandet.

Publicerad i Svenska