Möjligt utbrott av harpest

NORRBOTTEN: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i år fått in många rapporter om döda harar från hela landet. Jägareförbundet går nu ut och varnar för att det kan röra sig om ett nytt utbrott av harpest, skriver Svensk Jakt.
2015, när harpest senast fick ett större utbrott, drabbades i synnerhet Västerbotten och Norrbotten hårt. I år har fall konstaterats i bland annat Värmland, Norrbotten och Dalarna, och i Hälsingland har flera människor också insjuknat. Även i Gävleborgs län har 18 personer smittats.

Människor smittas oftast genom myggbett. Symptomen är hög feber, huvudvärk och illamående. Harpest behandlas med antibiotika.

 

Publicerad i Svenska