Muddringsprojekt i Kalix i väntan på miljödomstols utlåtande

KALIX: På måndagen höll mark- och miljödomstolen en huvudförhandling i Kalix. På bordet låg frågan om den utökade muddringen av farleden in till Karlsborgs hamn.

Muddringsprojektet som görs för att säkerställa hamnens framtid har ett tidigare tillstånd av domstolen att utföra muddringen. Under projektets gång upptäcktes dock att farleden på vissa ställen behöver göras bredare för att hamnen kunna ta emot den storlek på fartyg som planerats.

Den utökade muddringen betyder förstås att större mängder muddermassor måste tas omhand. Det byggs vallar i två vikar i anslutning till fabriksanläggningen som ska fyllas upp med massorna.

Det har funnits diskussioner om att muddringarbetet ska begränsas i antal timmar under dygnet för att inte störa omgivningen. Kalix kommun som håller i muddringsprojektet har dock krävt att muddring ska få ske dygnet runt för att inte kostnaderna ska skena. Man har också bedömt att muddringarbetet inte stör i någon större omfattning.

Förutom den muntliga förhandlingen gjordes också besök på plats.

Dom i frågan kommer att avges den 4 januari 2012.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , ,