Något färre skuldsatta

TORNEDALEN: Ny statistik visar att antalet skuldsatta hos Kronofogden i länet har aningen minskat under förra året. Vid årsskiftet hade 7.761 norrbottningar skulder hos Kronofogden, en minskning med 127 personer jämfört med samma period i fjol.

I Haparanda är 7.1 procent av befolkningen skuldsatta och är därmed den kommun i länet som har högst andel med skulder hos Kronofogden.
Den kommun som har högst medianskuld i hela riket är Övertorneå med 98.200 kronor och andelen skuldsatta invånare utgörs av 3,7 procent.
Pajala har lägst andel skuldsatta av Tornedalskommunerna på 3,1 procent. I samtliga av de tre kommunerna har fler andel män än kvinnor skulder hos Kronofogden.
Norrbottningarnas sammanlagda skulder uppgår till 5,1 miljarder kronor.
Under 2017 beviljade kronofogden rekordmånga skuldsaneringar, vilket i en kombination med lågt ränteläge, en stark svensk ekonomi och fler personer i sysselsättning bidrar till minskat antal skuldsatta, enligt Kronofogden.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,