NLL får återigen kritik från IVO

HAPARANDA: IVO kritiserar återigen NLL för den dåliga tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal i Haparanda.

”Vårdbehoven har inte tillgodosetts och det har brustit i patientsäkerheten”, skriver Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut den 27 maj.

Hälsocentralen har under det senaste året varit underbemannad och trots att verksamhetschefen har rapporterat om bristerna har landstinget inte lyckats lösa problemen.

Under 2014 fanns 2,8 ordinarie läkare på plats, och inför sommaren 2014 var bara en ordinarie läkare i tjänst. Då flertalet av läkartjänsterna fortfarande är vakanta kritiseras landstinget för att inte ha säkerställt tillgången på den personal som behövs på hälsocentralen.

– Tillgång på kompetent hälso- och sjukvårdspersonal är A och O på en hälsocentral. Det måste finnas kompetent personal som kan bedriva vård. Det här är något som ledningen för Haparanda hälsocentral inte ensam kan ansvara för, utan landstingsledningen måste ta sitt ansvar, säger Maria Nilsson Blix, inspektör på IVO.

IVO kritiserar även brister i NLL:s ledningssystem, då signaler från hälsocentralen om den allvarliga situationen inte har förmedlats till landstingsledningen.

Landstinget har till IVO redovisat åtgärder för att rekrytera och utbilda personal, men inte redovisat någon analys av vilket och hur stort behov det finns av personal med olika kompetenser.

 

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,