NLL får del av kömiljarden

NORRBOTTEN: Alla landsting får del av kömiljarden 2013 – ett stimulansbidrag som regeringen delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer.

Den totala bidragspotten är på totalt 988 miljoner kronor, medan statsbidraget för Norrbottens del blir 22.488.308 kronor.

För att få ta del av bidraget måste landstingen uppfylla något av de kriterier som har fastslagits i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Kriterierna för 2013 var att landstingen måste kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som fastslagits i överenskommelsen. Landstingen  har vidare varit tvungna att klara av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar.

Klarar landstingen att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de extra pengar.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: