Nordiska länderna rustar för extremväder

TORNEDALEN: Förslag till samverkansområden mellan de nordiska länderna för att göra skogs- och lantbruket bättre rustat att möta klimatförändringarna ska tas fram och en första rapportering ska presenteras för det nordiska ministerrådet innan årets slut.

Detta beslutade de nordiska lantbruksministrarna på ett möte förra veckan som ägde rum i Stockholm.

De nordiska länderna kan lära av varandras kunskaper i hur sommarens kris med torka och skogsbränder har hanterats. De samlade kunskaperna kan tas till vara och utvecklas.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht hade bjudit in sina kollegor för en gemensam diskussion kring hur de nordiska länderna gemensamt kan förbereda sig för extremväder.

– Det var ett bra möte med intressanta diskussioner. Vi är alla överens om de utmaningar vi står inför och de påfrestningar som årets torka och framtida extremväder innebär. Därför är det angeläget att vi arbetar tillsammans i de här frågorna, säger Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Publicerad i Svenska