Norrbotten deltar i pilotprojekt inom vård

NORRBOTTEN: Regeringen satsar miljoner i så kallade patientkontrakt som ska prövas i Norrbotten, Halland och Kalmars län.

Syftet är att göra vården mer patientcentrerad – ”inte minst för patienter med flera olika och långvariga kontakter med hälso- och sjukvården”.

Regeringen har beslutat att satsa 15 miljoner kronor till de tre regionerna och landstingen för att patientkontrakt ska kunna testas i en pilotverksamhet.

Region Norrbotten förklarar på hemsidan att patientkontraktet ska vara en sammanhållen plan över vårdinsatser och bidra till trygghet för patienten. Det ska ske genom att patienten får veta vilka vårdinsatser som är planerade och att de kommer att genomföras inom rimlig tid.

”Det handlar också om att öka samordningen av vård, omsorg, behandling och förebyggande insatser för patienter med flera vårdkontakter. Kontrakten är ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning”.

Målet uppges vidare vara att patientens sammanlagda tid ska bli så kort som möjligt för varje vårdepisod.

 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: