Nu finns seriösa köpare även av gruvanläggningen

Anrikningsverket ägs av bolaget Abecede ab. Nu för konkursförvaltaren diskussioner med köpare som är intresserade av gruvanläggningen. Foto: Northland.

Anrikningsverket ägs av bolaget Abecede ab. Nu för konkursförvaltaren diskussioner med köpare som är intresserade av gruvanläggningen. Foto: Northland.

PAJALA:  Gruvan i Kaunisvaara blir allt hetare. Konkursförvaltaren Hans Andersson har inte bara sålt omlastningsstationen i Svappavaara till Abecede.
Flera intressenter har hört av sig med förfrågningar om gruvfastigheten och vilka tillstånd som finns för uppstart av gruvan.

– Inte bara malm- och dollarpriset har gjort brytning intressant. Nu betalas även högre premier för malm med hög järnhalt, säger Andersson.

Professorn i malmgeologi, Per Weihed, säger till NSD att det bara är en tidsfråga innan gruvan i Kaunisvaara är igång igen. Malmpriser och hög dollarkurs ger stora möjligheter till lönsam brytning och förädling i Kaunisvaara.

– Northland hade räknat på ett malmpris på 80 dollar för att få lönsamhet. Räknar man om det med dagens dollarkurs så motsvarar det 100 dollar per ton. Historiskt är det mycket bra, säger Weihed till NSD.

Per Weihed var den som kom med idén om en forskningsgruva i Kaunisvaara. Han ingår i den grupp som gör en förstudien om forskningsgruvan och han bekräftar att forsningsverksamhet och gruvbrytning kan ske parallellt.

Till saken hör också att Kina nu ökat importen av järnmalm och både stålpriset och kolpriset har gått upp.

Hans Andersson har samma åsikt som Weihed.

– Men det är inte bara malmpriset och dollarkursen som är gynnsamma nu. Malmpriset baseras på slig med 62 procents järnhalt. Har man högre malmhalt, vilket Northland producerade, så får man en premie för detta. Den premien har stigit kraftigt, framför allt på pellets, men också på slig.

– Till saken hör också att en stor järnmalmsgruva i Brasilien drabbades av ett stort dammbrott, vilket gav ett minskat tryck på malmutbudet.

På en direkt fråga från Haparandabladet så bekräftar Hans Andersson att han fått flera telefonsamtal från seriösa intressenter om gruvfastigheten och de brytningstillstånd som finns.

– Några diskussioner har inte kommit gång. Huruvida vi förhandlar med Abecede om gruvan kommenterar jag inte, säger Hans Andersson.

– Det man bland annat behöver vid en försäljning är tillstånd från Bergsstaten till överlåtelse av befintliga brytningstillstånd.
Abecede:s köp räddningen.

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Nu finns seriösa köpare även av gruvanläggningen
  1. Priset skriver:

    Håller USA:s kommande president vallöftena kommer det att behövas stål och järn i mängder i Europa. Det övriga är dock en helt annan fråga ?