Uppdaterad med kommentarer från berörda: Ny ifrågasatt rekrytering i Övertorneå

– Föräldrar och ungdomar i Övertorneå har rätt till den bästa kompetensen, anser filosofie Magister Konstantin Meleounis, som överklagar kommunens rekryteringsbeslut till förvaltningsrätten. Foto: Läsarbild

– Föräldrar och ungdomar i Övertorneå har rätt till den bästa kompetensen, anser filosofie Magister Konstantin Meleounis, som överklagar kommunens rekryteringsbeslut till förvaltningsrätten. Foto: Läsarbild

ÖVERTORNEÅ: – Jag har vänt mig till förvaltningsrätten gällande offentlighetsprincipen. Mitt fall gäller uteslutning/diskriminering i rekryteringsprocessen till en lärartjänst i psykologi och filosofi vid Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå. Överklagan gäller också beslutet att inte ge ut information kring samtal som förts med personer som inte tillhör mina referenspersoner, säger filosofie magister Konstantin Meleounis.

Meleounis hänvisar till att han har nekats den aktuella tjänsten vid Gränsälvsgymnasiet, trots formell kompetens och höga meriter på området. Tjänsten har i stället, och utan intervju, gått till en Marianne Salometsä som saknar formell kompetens för tjänsten.
Valde annan referent
Rekryteringsprocessen startades av Gränsälvsgymnasiets rektor, Tarja Kemppainen i maj. Via Skype intervjuade hon Konstatin Meleounis, under cirka en timme. Dagen därpå fick hon en lista på referenser från honom. Några dagar senare fick den sökande ett meddelande från Kemppainen som sa att ”tjänsten är inte aktuell längre”, vilket kunde förstås som att tjänsten inte skulle bli av, varför Meleounis begärde ett förtydligande. Efter en påstötning om svar på frågan fick han i stället veta följande:
– Jag ska vara tydlig; utifrån referenser jag fått är inte du aktuell för tjänsten, berättar Konstantin Meleounis och fortsätter:
– Detta är naturligtvis inte enbart en olämplig formulering utan även en bedräglig sådan, eftersom rektorn inte har kontaktat mina referenter och dessutom har vägrat att göra detta. Jag har goda skäl att misstänka att hon på ett medvetet sätt använder sig av denna flummiga formulering för att ge sken om att hon har kontaktat dem jag angett.
Saknar behörighet
Det här ledde till att han samma dag begärde uppgift om vilka personer som tillfrågats, samt vad som uppgetts om honom ”i sakförhållande och i konkret sammanhang”. Han ville även ha en skriftlig förteckning kring intervjukandidaternas meriter och namn samt meriterna kring den som eventuellt har anställts.
Han fick senare veta att han var den ende person som intervjuats för tjänsten. Han säger sig senare också i ett meddelande från barn- och utbildningschefen Lena Hannu ha fått veta att den person som anställts inte uppfyller elementära krav för undervisning i dessa ämnen, det vill säga saknar behörighet, legitimation med mera.
– Detta innebär att mina meriter som består av minst sex års universitetsstudier och två magisterexamina med forskningsbehörighet har uteslutits på grund av något uttalande från ”referenter” jag inte har uppgett och via en individ eller individer som är anonyma. Detta är ytterst allvarligt vad gäller rättssäkerheten och förtal mot en annan medborgare i vår rättsstat, enligt Meleounis.
Kommunallagen och diskrimineringslagen
Till samtliga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden har han efter detta skrivit och hänvisat till en ”skandallös och grav rekryteringsdiskriminering som strider mot regeringsformen om opartiskhet och saklighet, kommunallagen och diskrimineringslagen”.
Han hänvisar också till att rekryteringen strider mot skollagen, eftersom den anställde saknar både ämnesbehörighet och legitimation och är därför obehörig att sätta betyg, trots att alternativa kandidater med mycket högre meriter har funnits.
– Huvudpoängen är den principiella delen och det allmänna intresse som finns i denna typ av godtyckliga och egenmäktiga uteslutningar av kompetenser, kompetenser som skulle berika och utveckla kommunens kunskapsförpliktelse gentemot eleverna och föräldrarna, säger Konstantin Meleounis.

Kommentarer från berörda:
Barn- och utbildningschefen Lena Hannu säger sig ha fullt förtroende när gymnasierektor Tarja Kemppainen gör sina rekryteringar.
Marianne Salometsä, som fått den aktuella tjänsten känner inte till att tjänstetillsättningen ifrågasatts och skolans rektor menar att varje skola måste ha rätt att anställa den skolan vill ha.
Lena Hannu konstaterar att man tittar på olika kriterier när man anställer en person inom skolan.
– Vi har kompetensen, helst ska personen ha pedagogisk utbildning, det bästa är också om man får en som har behörighet att undervisa i ett visst ämne. Utöver det tittar vi på erfarenhet, var har personen jobbat tidigare och vilken arbetslivserfarenhet har personen. Till det läggs att vi intervjuar personen och känner efter hur intervjun har gått, säger Hannu.
– Till bilden hör även personlig lämplighet och vi kollar vad referenterna säger. Min bedömning är att allt har gått rätt till.
Uppehåll i studierna
Marianne Salometsä berättar att hon vikarierade under våren på Gränsälvsgymnasiet och har fått fortsatt vikariat för höstterminen.
– Jag börjar den 16 augusti och vet ännu inte exakt vika ämnen jag ska vikariera i, samtidigt har jag ungefär ett och ett halvt år kvar av mina studier i religion och psykologi.
Hon berättar också att hon har fem år på universitet bakom sig i svenska, rättsvetenskap och teologi, men medger att hon saknar adekvat utbildning för den aktuella tjänsten.
”Passade inte in”
– Jag gjorde ett försök att hitta en behörig lärare i psykologi och filosofi och intervjuade den ende personen med rätt utbildning. Det framgår att han är mycket kompetent och har en bred erfarenhet, men jag bedömde att personen inte passade in i organisationen för att gynna elevernas lärande, säger Tarja Kemppainen.
Hon säger vidare att hon kontaktade tre referenter som den sökande hade angett, men inte fick tag i någon.
– Först efter det att rekryteringsprocessen var klar ringde en referent upp, säger hon och håller inte med anmälaren att hon måste ange vem hon talat med och som inte den sökande föreslagit som referent. Det menar däremot den sökande som gått till förvaltningsrätten gällande offentlighetsprincipen.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,
55 kommentarer om “Uppdaterad med kommentarer från berörda: Ny ifrågasatt rekrytering i Övertorneå
 1. På polcirkeln skriver:

  Heja! Det där har jag och fler med mig varit med om upprepade gånger under flera års tid! Alltid omsprungna av obehöriga eller avfärdade med vaga formuleringar!

 2. Kompis före kompetens skriver:

  Ännu ett exempel på hur denna kommunledning väljer ”kompis före kompetens”. Detta är inte första gången.
  I detta fall favoriseras en partivän till ena kommunalrådet, dessutom nytillsatt ordförande i socialnämnden.
  Detta styrs från högsta nivå i kommunhuset. Ja-sägare befordras, chefer och andra anställda som vågat ifrågasätta olagliga och idiotiska beslut har rensats bort.
  Ledningen inser inte att kommunen utarmas på kompetens och får dåligt rykte, vilket försämrar möjligheterna att framöver rekrytera behöriga lärare och annan kompetens.
  Detta maktmissbruk måste få ett slut.

 3. Förälder skriver:

  Vad är det som händer?! Som förälder vill jag naturligtvis att mitt barn ska utbildas av behöriga lärare. Men än en gång ser vi dessa ”kompisrekryteringar”. Rektorn säger att Konstantin ”inte passar in i organisationen”. Vilken oerhörd diskriminering! Är det DET som är viktigt? Att man ”passar in” i kompisgänget? Nej, det viktiga är att eleverna får den bästa möjliga undervisningen. Och nej, skolan har inte rätt att anställa den skolan vill ha. Det finns lagar och regler! Skolan har försämrats mycket och duktiga pedagoger väljer att sluta. Det här är en skandal för kommunen! Jag skäms!

 4. Student skriver:

  Synd att jag pluggat och tagit studielån när det enda jag hade behövt lära mig för att få jobb inom kommunen är att ”passa in” 😀 Kanske fnittra lite extra eller gråta hos chefen är goda meriter?;) Så om Lena Hannu inte gillar mig som person så spelar det ingen roll vilken utbildning jag har? Vad säger facket? Jag antar att de sitter med, eller? Bra Konstantin att du träder fram och berättar!! Hoppas fler vågar göra detsamma. En gång en skola i framkant nu är det bara pinsamt..

 5. Tjabo skriver:

  Undra vad MS har för hållhake på dom styrande

 6. Ebba skriver:

  Bra Konstantin, sanningen segrar alltid. Det är för djävligt att man väljer i Övertorneå kommun att kompisskap och att man ska passa in går före kompetens, utbildning, lagar och regler. Märkligt att facket godkänt denna rekrytering. Jag hoppas att rekryteringen granskas noggrant och att de berörda som betett sig oprofessionellt får sparken. Nu är det väl ändå dags att de får konsekvenser av sitt handlande, för det är inte första gången det här händer. Tyvärr Lena Hannu och Tarja Kemppainen, ni kan inte köra eget race och göra som ni vill, ni får rätta er i ledet och göra om och göra rätt.

 7. nisse på torpet skriver:

  Samma sak förekommer i samtliga tornedalska kommuner.

 8. Ötå-bo skriver:

  Här visar borgarna i ledningen, skolchef och rektor, att partitillhörighet går före behörighet till tjänsten! Intressant att följa rekryteringen till tjänsten som ny teknisk chef. Blir det ett nytt haveri för ledningen?

 9. Orolig mamma skriver:

  Så ledsen jag blir att läsa denna artikel. Ni leker med våra barns framtid och möjlighet att bli undervisade av kompetenta pedagoger. Är våra barn mindre viktiga än att ni får en kollega som passar in? Det behövs ny ledning och nytt blod bland de som bestämmer i Övertorneå.

 10. solidaritetemotsäger en anställning så säg de i så fall för ert eget bästa-- skriver:

  Ja tomas Mörtberg vad säger du om de här då? och försök inte komma undan med att du inte har nått med de här och göra. och även somnande vedestig borde ha nån kommentar till denna mycket tveksamma tillsättning! eller tycker ni verkligen att ni tycker att allt har gått rätt till så vet jag inte vad ni har för värderingar ni egentligen har inom högern!

 11. solidaritetemotsäger en anställning så säg de i så fall för ert eget bästa-- skriver:

  motsäger en anställning säg om det är något annat än hans kompetens…lär er nått för ens gångs skull..

 12. politiskt beroende skriver:

  Mörtberg visa lite ledarskap och låt inte dina högertjänstemän bestämma som dom tror sig att du gillar. det här börjar ju bli lite pinsamt även för oss kommunmedborgare och även för hela Sverige. agera…att anställa en inom er allians utan rätt utbildning, skärp er…

 13. från holmen skriver:

  Alla upprörda väljare har ju sin chans i kommande val …

 14. Ebba skriver:

  Oj så pinsamt, vad är det för chefer som arbetar i ötå kommun? Man kan ju undra om de själva har rätt kompetens för det arbete de har. Jag förstår att föräldrar är oroliga och frågan är om deras barn kommer få samma kunskap som de som har lärare med utbildning har? Vilket jag har svårt att tro. Att lära ut till elever på ett pedagogiskt sätt är en konst som kräver högskoleutbildning. Skäms ni inte i Ötå på kommunen, Mörtberg, Lena Hannu, Tarja Kemppainen?

 15. Maktmisbruk skriver:

  Hej,
  ”Vi strävar hela tiden efter hundraprocentig behörighet, att göra det vi kan och försöker vara en attraktiv arbetsgivare, svarar Lena Hannu.”
  Står det i Haparandabladet 2016.08.23. Är det så?

  Skolan ska vara mobbningsfri plats…hur kan en rektor uttala sig ”att personen inte passade in i organisationen för att gynna elevernas lärande, säger Tarja Kemppainen.” utan att känna till hur personen i fråga är?
  Uppdrag granskning skulle ha mycket att göra 🙂

 16. Charlie skriver:

  Jätteviktigt att hålla på behörigheten i alla ämnen som vederbörande ska undervisa i samt att personen har lärarlegitimation i dessa ämnen och inte i angränsande ämnen. Om så inte är fallet är det orättvist mot samtliga parter, men främst naturligtvis gentemot eleverna. Om några år kommer situationen att vara mångdubbelt värre; det kommer förmodligen inte att finnas någon ”behörig” sökande alls.

 17. Irro skriver:

  Nå niin, ni som ropade att det inte finns diskriminering och mobbning inom kommunen. Det här ser inte så bra ut. De senaste åren finns många rekryteringar som bör granskas. Nu har även utomsocknes fått känna av hur det är att söka jobb i Ötå. Bra att det kommer fram. Lena H har sagt att hon inte prioriterar kompetens. Då blir det så här. Grattis Övertorneå – snart har ni bara outbildade nickedockor överallt. Dags att städa ur kommunhuset, öppna dörrar och fönsteroch bjuda in facket till rekryteringarna kanske?

 18. Pohjantähtilainen skriver:

  Blir det här andra skadeståndet till lärarfacken på ett år? Så tragiskt att utbildningsföraktet sprider sig ner i organisationen så snabbt.

 19. Frågande skriver:

  Den sk gymnasierektorn Tarja K har väl inte själv heller godkänd utbildning för jobbet, Övertorneå kommun betalar för utbildningar för dessa så dom får gå på rektorsutbildning sen sticker dom, så gjorde ju förre rektorn Peter Marin, skolchefen Hannu är det någon som tittat efter vad hon har för utbildning eller har charm och skratt och ett leende gått in hos dom som rekryterat?

 20. Elev skriver:

  Rekryteringen i Övertorneå har inte baserats på något annat än mobbning och desinformation. Som Konstantins f.d elev tycker jag det är en skam för gymnasieskolans elever att gå miste om en så ambitiös och intelligent lärare. Jag skulle även vilja uppge att jag var en av referenserna som aldrig fick ett samtal från rektorn – och jag är inte ensam om det.

 21. Nååniin skriver:

  Värsta politiska tillsättning av en tjänst.

 22. På polcirkeln skriver:

  Lena Hannu har förtroende för…
  Ändå sållar och sorterar hennes rektorer som de vill och fryser ut behöriga till förmån för billigare obehöriga. Och alltid denna hänvisning till personlig lämplighet framför utbildning.

 23. Tore Knee skriver:

  Det kommer att bli allt svårare att rekrytera såväl behöriga lärare som skickliga ledare. En skicklig ledare levererar en välfungerande skola där elever och lärare trivs och uppnår mål. Dåligt ledarskap ger personalomsättning och bristande stringens i verksamheten. Vilken väg ska skolan i Övertorneå ta?

 24. Stackars elever skriver:

  Min referens fick heller aldrig något samtal av Hannu. Outbildad fick tjänsten. Orsak? Personlig lämplighet framför utbildning. Ser framemot en fortsättning och att fler kliver fram och berättar vad som pågår. Vore intressant med en granskning av rekryteringarna inom hela kommunen de senaste åren. Många är väldigt tvivelaktiga. Men så går det när inte facket är med och personer som missbrukar sin position har makten.

 25. Dags för "Uppdrag granskning" skriver:

  Det verkar aldrig ta slut med dessa mycket märkliga tillsättningar av tjänster i Övertorneå kommun. Hur får man stopp på eländet? Förresten hur ser behörigheten ut på alla lärartjänster, som var vakanta? Hoppas verkligen att det inte är bara ”lämpliga personer” som fått tjänsterna. Små fåglar har viskat ett och annat…Voine, voine…

 26. Irro skriver:

  Läste Marianne Salometsäs insändare i Hb idag. Politiker är du dygnet runt och politiker granskas. Så är det bara. Dessutom, i den aktuella artikeln nämns inte överhuvudtaget att du är socialnämndens ordförande. Tror du drar lite för höga växlar om din egen person. VEM som sökt tjänsten är inte det intressanta. Det här handlar om beslut att inte anställa en behörig lärare. Du säger ju själv att du inte har examen. Då ÄR du obehörig. Hur mycket du än tänkt läsa vidare senare och hur mycket stöd du än får av dina fina kollegor. Tycker du själv att rekryteringen gått rätt till? Är det rättvist?

 27. Ebba- Rätt ska vara rätt skriver:

  Läste Mariannes svar gällande rekryteringen MEN: Du saknar formell kompetens för tjänsten och uppfyller inte elementära krav för undervisning i dessa ämnen, det vill säga DU saknar behörighet, legitimation mm. Är det så här man får en tjänst i Ötå så behövs inga skolor. Precis Irro, det spelar ingen roll hur mycket M än tänker läsa vidare för saknas examen då saknas även behörighet för jobbet.

 28. Ebba skriver:

  Svar till Irro: vad spelar det för roll om facket är med vid rekrytering när de som företräder är anställda till chefen och står som Nicke dockor bredvid och inte törs agera fullt ut utifrån sitt uppdrag. inte bra för medlemmarna. Men håller med om att det bör finnas fler som är med vid rekryteringar.

 29. Sigurd skriver:

  Uppdrag granskning har inte tid med Övertorneå kommun just nu då de för närvarande granskar Haparanda kommun.

 30. Tuomas skriver:

  Nu är det så att Meleounis har lagen på sin sida. Finns det ett behörigt sökande måste man välja honom/henne. Oavsett vad någon har berättat om personen. Meleounis kommer att få både ersättning och jobbet.

 31. Legitimerad lärare skriver:

  Finns det överhuvudtaget någon annan yrkesgrupp som inte kräver rätt behörighet vid tillsättning av tjänster. Räcker det bara att man är lämplig? Det är skrämmande. Då är det lika bra att skrota lärarutbildningen. Vi som har jobbat länge inom läraryrket och har rätt behörighet känner mycket stor oro inför framtiden. Vi varken orkar eller vill vara mentorer åt outbildade pedagoger. Vi får inget extra för det.

 32. Ötåbo skriver:

  Tuomas, du har rätt i att Meleounis är den som går som vinnare ur detta. Jag tycker det är konstigt att Lena Hannu och Tarja Kemppainen inte verkar ha kunskap i lagar och förordningar trots deras fina utbildningar. Detta är mycket allvarligt och jag skulle bli mäkta förvånad om inte båda får sparken utifrån deras stora misstag som verkar vára något de satt i system. Jag blir förbannad över att personlig lämplighet går före utbildning. Vilken är en skandal. Det visar att Övertorneå är en kommun som inte håller vad gäller kompetens och är definitivt inte kvalitets eller rättssäker vilket märks.

 33. Håller med! skriver:

  Håller med signaturen Legitimerad Lärare. Ska vi framöver ersätta legitimerade sjuksköterskor och legitimerade läkare med icke-legitimerade sådana? Det kan orsaka ödesdigra konsekvenser! Varför finns inte kravet på att det MÅSTE vara en legitimerad lärare som undervisar? Man får ju inte arbeta som sjuksköterska eller läkare utan legitimation, inte ens kalla sig för sjuksköterska om man ej har legitimationen!
  Att arbeta som icke-legitimerad lärare riskerar kanske inte elevernas liv, men kunskap/lärande är viktigt ur elevernas utvecklingsperspektiv.

 34. Inside information skriver:

  Det finns mycket att gräva i för en duktig journalist när det kommer till rekryteringar inom kommunen som Hannu och Kummu haft ansvaret för. Ett tips är att begära ut ansökningar som kommit in till samtliga tjänster som legat ute de senaste två åren. Jämför kompetens hos sökande och vem de sedan valde. Skrämmande läsning. Sen, vissa tjänster har aldrig utannonserat, men det är en annan story det. Denna rekrytering är bara toppen på ett stort ruttet berg. Vilket hån mot alla som studerat men inte passar in pga personlighet.

 35. Lärare skriver:

  Nu får vi behöriga lärare slå näven i bordet och inte acceptera ”lämpliga personer”, som ska låtsas vara lärare. Det är vår yrkesstolthet som vi måste värna om. Bra skrivet ”Håller med!” Hur kan obehöriga tro sig kunna vårt yrke utan flera års universitetsutbildning?

 36. Texas skriver:

  Inte bara Övertorneå. Hela landet börjar likna mer och mer en ”bananrepublik”…eller ”bananmonarki”.

 37. Enannanötåbo skriver:

  Men hallooo! Är någon ens förvånad över detta spel och lekstuga man har i Ötå. Inte då jag! det har ju genomförts liknande anställningar i kommunen hur många år som helst! OM och om igen. Inom alla kommunala förvaltningar. Socialförvaltningen har väl varit den värsta och alla tillsättningarna har fortsatt efter en storm på HB. Självaste kommunchefen och kommunalråden har ju godkänt mobbningen genom att inte se något sådant att hända och den andra halvan yttrar sig inget något mer, så vad kan man göra.. alla är legala byten. Ni ligger som ni bäddar. Ni har de chefer ni tjänar. Lycka till 🙂

 38. Orolig mormor skriver:

  Jag förstår inte hur obehöriga vågar söka vakanta lärartjänster. Är det så att det inte finns andra jobb i småkommuner och rektorerna tackar och tar emot. Dessutom är de säkert billigare att anställa än kompetenta lärare. Det är så fel som det bara kan vara. Det är faktiskt våra barn/barnbarns framtid som det gäller. De har rätt till behörig personal. Nej, ut med obehöriga och in med ”riktiga” lärare som kan sin sak, annars går en hel generation i förlor. Har hört att lärare har fått ”städa” efter att obehöriga har fått hoppa in och undervisa. Mycket orolig för mina barnbarns framtid.

 39. Ett skämt skriver:

  Ur en TT-artikel i NSD:
  ”Övertorneå vid gränsen mot Finland hör enligt Skolvärldens undersökning till de kommuner som har störst brist på unga behöriga lärare och dessutom är ingen från den gruppen skriven i kommunen, vilket indikerar ökande problem de kommande åren. Barn- och utbildningschefen Lena Hannu är dock ganska nöjd med hur kommunens bemanningsplan för skolorna ser ut för det kommande läsåret.”
  Skolvärlden slår larm om läget i Övertorneå, men skolchefen är nöjd?!
  Ja, om målet är lärare som ”passar in”, men inte är behöriga. Tyvärr är det eleverna som blir lidande. Skandal!

 40. T skriver:

  Just det enannanötåbo. Mörtberg har ju i tv-sänt kommunfullmäktige sagt att några personer inte får jobb i kommunen så länge han bestämmer och ändå har vi varken mobbning eller diskriminering. Man tar hellre outbildade före personer med examen och erfarenhet.Gud förbjude om de skulle ifrågasätta saker och ting! Det får man icke i Övertorneå. Där ska man lyda hur tokigt det än är. Annars omorganiseras man bort. Jag är gammal, men nog ser jag vad som hänt senaste åren. Det är illa hur vissa behandlats.

 41. fundersam skriver:

  Har någon läst riktigt noga vad Tarja Kemppainen säger i artikeln? Kan man tolka mellan raderna att magisterns bakgrund har något att anmärka på? Annars vore beslutet märkligt.

 42. Såpan fortsätter skriver:

  Svar till T: Dina ord stämmer precis….vi har munkavle på oss annars blir vi av med jobbet. Finns ingen mobbing enligt Mörtberg…det gör ont i magen av att han säger så. Han är den största strutsen som finns och stoppar sitt huvud långt ned i sanden, fy skäms. Vi är många som mår skit. Tack T, att du påminde om vad Mörtberg sagt i Tv-sänt fullmäktige och sedan väljer han att säga att han inte sagt så. Vill jobba kvar i kommunen, men orkar jag?

 43. Ötåbo skriver:

  Sanningen kommer fram förr eller senare. Extra bra är att det nu kommer från en utomstående välutbildad som sökt jobb till ötå. Nu ser ni att det är sant det många av oss i ötå försökt förmedla till allmänheten. Mörtberg sa klart och tydligt att vissa inte får jobb i kommunen så länge han är kvar som KR. Vilket är synd för på så sätt tappar vi många med bra utbildning, många med stor kunskap och erfarenhet. Kummu gav bort tjänst som kommunikatör på 50% till en annan fast den ordinarie inte ens sagt upp sig. Vår känsla är att de hade bestämt sig för att få bort en super duktig medarbetare.

 44. Helikoptersyn skriver:

  Mormor du kan sova lugnt för dina barnbarn skull! Med den skolledning och lärarkår inräknat de obehöriga, kommer barnen att få en av länets bästa undervisning i Övertorneå. Tomas M har inget att göra med anställningar i skolan. Är det någon som påverkar eventuella framtida nya Inflyttningar i Övertorneå negativt så är de alla Ni kritiker med HB i spetsen som inget positivt har att förmedla. Är Ni personligt drabbade i familjen.

 45. Kranni skriver:

  ”Helikoptersyn”. Än en gång kommenterar du på hbwebben och anser att allt är frid och fröjd.. Hoppas att du inte är en av våra ledande politiker bara.. Då får inte alliansen min röst. Oavsett parti. Verkar ju inte bättre. Det finns lagar och regler. Din kommentar är ju ett hån mot de som studerat och tagit dyra lån. Så du menar på fullaste allvar att obehöriga är lika bra som lärare med examen?! Mörtberg blandar sig i anställningar. Se Kf på youtube. Eller var du på plats live och hörde när han orerade om vilka som får jobb och vilka som inte är välkomna? Men du kanske själv inte har utb? ?

 46. Förälder skriver:

  Helikoptersyn. Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden slår larm att Övertorneå har bland den lägsta andelen unga behöriga lärare, och du skriver att mormor kan sova lugnt?!?
  Rikta din ”helikoptersyn” mot en spegel och inse att det är dags att sluta med svåger- och partikompispolitik och börja följa lagar och regler. Övertorneå har i många år varit en kommun att vara stolt över, men nu är det maktfullkomliga amatörer som på håller på att stjälpa hela kommunen. Hoppas verkligen det kommer någon vettig person med sunt förnuft att rösta på i nästa val så vi blir en kommun att räkna med igen.

 47. Andrea skriver:

  Vi lever i ett samhälle där skolsystemet sätter högre press gällande både betyg och kunskapsnivå, samtidigt finns det ingen dragen linje mellan kompis och kompetens.

  Hur kan det förväntas av oss elever att nå en grundkunskap inom nämnda ämnen när läraren som besitter kunskaperna blir bortvald framför en kompis som inte ens kan förklara skillnaden mellan psykologi och filosofi.

  -Vi väljer att göra rätt istället för att ha det lätt, och det borde ni rektorer och makthavare också göra.

  Dessutom är jag också en f.d elev till Konstantin samt referent som aldrig fick ett samtal.

 48. Helikoptersyn skriver:

  Ja! Kranni du och föräldern ( mormor) verkar ha problem med nattsömnen. De som håller på att hända i kommunen är precis de du efterlyser! Svåger och kompis politiken är på väg att försvinna med alliansen i ledningen vilket kanske gör dig besviken.
  Hur många av våra lärare har inte jobbat som obehöriga i början av sin lärarkarriär.
  Jag är varken politiker eller lärare men med en lång och bra insyn i verksamhet i kommuner.Du behöver inte vara orolig för din röst som inte någon har någon nytta av med din syn på samhällsbygget. Andrea de kanske finns en anledning till att ingen kontaktat dig?

 49. politiskt beroende skriver:

  och vedestig går under gjorden för pappan gräver sig lite ur gyttyjan…vilket svammel vi har i styret idag…..ska man gråta eller fly..?

 50. Kranni skriver:

  ”Helikoptersyn”, inga problem med nattsömnen här. Vissa jobbar skift vettu ? Jag tackar dig. Du har bekräftat det jag och många med mig förstått för länge sedan. Tur att du dessutom hyllar alliansen och därmed erkänner att det är ni som står ansvariga för senaste årens tvivelaktiga rekryteringar inom kommunen. Och hur lite utblidning och kompetens betyder för er. Att ni dessutom inte vill ha min röst var ju tråkigt. Är inte allas röster och åsikter lika värda i alliansen? Om jag har en avvikande åsikt så behövs jag inte. Intressant. Då vet jag. Lycka till med ert samhällsbyggande!

 51. Förälder skriver:

  Helikoptersyn. Det finns regler att följa, dessa regler har inte följts i denna rekrytering. Att en person utan lärarexamen går före en meriterad behörig lärare är helt emot gällande regler.
  De som drabbas är eleverna, vilket är så fruktansvärt fel. De har rätt till bästa möjliga utbildning men fråntas nu den möjligheten.
  Att det dessutom handlar om socialnämndens ordförande som kommunalråden ska fixa jobb till, det är korruption i sin värsta form.

 52. Ötåbo skriver:

  Helikoptersyn (T): varför får jag känslan av att du är en politiker? Jag jobbar i Ötå och jag ser inte att svåger/ kompis politiken är på väg att försvinna, tvärtom. Det har aldrig vart så här tydligt som det är nu. Att det funnits och finns obehöriga lärare är väl inte det som ska eftersträvas i början av ens karriären. Jag ser det som en stor fara med lärare som inte har rätt utbildning och kan omöjligt ha rätt kunskap i att lära ut till elever och det är dessutom inte rättssäkert/ Kvalitetssäkert. Som politiker skulle jag vara rädd om varenda röst för det är väl dom som bygger samhället.

 53. Ebba skriver:

  Bra Andrea, kan inte annat än hålla med dig. Det finns regler och lagar i Sverige som är till för att följas. Gör man det tillåtande att skita i det blir det en ostrukturerad och otydlig kommun vilket ötå kommun visat på många olika sätt. Tur det är val nästa år, då är det färdig lekt i sandlådan och vi kan andas ut efter ovissheten som råder bland nuvarande politiker. Det är fruktansvärt att anställa obehöriga lärare. Då kan vem som helst arbeta som läkare, tandläkare, ssk osv. Nej det är dags att sluta svamla och bli seriös istället. Gör man rätt saker blir det dessutom kostnads effektivt

 54. En till lärare skriver:

  Ofta kan man läsa om skolsituationen i både rikstidningar och länstidningar. Dåliga måluppfyllelser m.m. Är det konstigt om man resonerar som man gör i Ötå, när det gäller obehöriga lärare. Vi som har gått en mångårig utbildning på universitet kan vår sak. Förstår faktiskt inte att obehöriga söker lärartjänster. Har jobbat på olika skolor där dessa ”lämpliga” personer tjänstgjort. Ett stort merjobb för oss med utbildning och inget får vi för det. Nu har jag slutat att vara behjälplig. Dock är jag mycket medveten om konsekvenserna. Tredje part (eleverna) blir lidande.

 55. Maktmisbruk skriver:

  Hur fick nuvarande gymnasierektor tjänsten? Om jag inte missminner så annonserades rektorstjänsten aldrig ut? Det sägs att rektorn går nu först utbildning till rektorn, är det sant?? Jag hoppas att det är bara elaka rykten. Kan någon som har rätt information träda fram så att vi inte är helt förda bakom ljuset i ötå.