Ny utredning ska bidra till hållbart skogsbruk

NORRBOTTEN: Att genomföra en utredning för att stärka äganderätten till skog, samt lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer – det ska regeringen tillsätta och sedan redovisa till Miljödepartementet den 1 juli år 2020.

Utredningen är en del av januariavtalet, som är sakpolitiska överenskommelsen som gjordes mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet. Den ska också ge förslag på hur Sveriges nationella åtaganden om biologisk mångfald kan gå ihop med en allt mer växande cirkulär bioekonomi. Genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, samt se till att markägarna får rätt mängd ekonomisk kompensation, ska utredningen bidra till att värna om den privata äganderätten.

Publicerad i Svenska