Nya förordningar främjar för minoriteter

TORNEDALEN: Ett antal nya lagar träder i kraft den 1 januari och 1 februari 2019. Det handlar om förordningsändringar inom politiken för de nationella minoriteterna och syftar till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och till att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Från och med den första januari sker en ändring i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som innebär att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av samråd förtydligas i lagen.

Andra ändringar rör rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på minoritetsspråk. Ändringarna innebär till exempel att rätten till förskola på minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på minoritetsspråket. Ändringarna omfattas även av stärkta möjligheter för äldreomsorg på jiddisch och romani chib.

Regeringen har även beslutat att förlänga hälsofrämjande insatser riktade till romer som skulle ha upphört vid slutet på 2018. Arbetet med hälsofrämjande insatser riktade till romer pågår fram till utgången av 2019.

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Nya förordningar främjar för minoriteter
  1. från holmen skriver:

    allt är ju av godo…men vem vilka är det som sitter med Notan för det hela…