OECD-analys kan ge tyngd till Norrbotniabanan

NORRBOTTEN: En färsk OECD-studie kan ge ökat hopp för Norrbotniabanan.

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har under två år kartlagt utmaningar och möjligheter för att skapa tillväxt i de 14 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, krävs det för Norrbottens del omfattande investeringar i infrastrukturen.

Analysen Territorial Review of the Northern Sparsely Populated Areas, gäller regioner som har gemensamma utmaningar, exempelvis gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd.

Rekommendationerna för Norrbotten uppges bland annat handla om att åtgärda de hinder som begränsar industrins kapacitet att frakta gods, framförallt genom att färdigställa Norrbotniabanan. Men också genom ökade satsningar på infrastruktur till grannregionerna i Norge och Finland.

– Politiker i Norrbotten har kämpat för bättre infrastruktur så länge jag kan minnas. Nu när OECD:s studie presenterats kan vi använda den för att bättre förklara och ge våra frågor mer tyngd i förhandlingar med beslutsfattare i Stockholm och Bryssel, säger Maria Stenberg i ett pressmeddelande.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: