Oförändrad reporänta

TORNEDALEN: Konjunkturen är fortsatt stark och reporäntan är oförändrad på -0,50 procent. Utvecklas ekonomin som väntat finns det snart utrymme att långsamt minska stödet från penningpolitiken.

Prognosen för reporäntan indikerar att räntan hålls oförändrad även vid det penningpolitiska mötet i oktober och därefter höjs med 0,25 procentenheter, antingen i december eller i februari. Riksbankens innehav av statsobligationer uppgår till drygt 330 miljarder kronor i nominellt belopp.
Riksbanken har fortsatt stor vaksamhet på hur inflationstrycket i ekonomin utvecklas. I fall att förutsättningarna för inflationen skulle ändras har direktionen beredskap att anpassa penningpolitiken.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska