Ökat förtroende för polisen regionalt

TORNEDALEN: En nationell trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå visar att förtroendet för polisens metoder att bedriva sitt arbete på har blivit större i polisregion Nord. 

Undersökningen pekar på att förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat nationellt från 42 procent till 49 procent och i region Nord har förtroende för polisen ökat från 44 procent till 51 procent.

Förtroendet för att polisen i region Nord behandlar brottsutsatta på ett bra sätt har ökat från 38 procent i fjol till 43 procent i år. Förtroendet för att polisen hanterar misstänkta på ett rättvist sätt har ökat från 43 procent till 48 procent.

Publicerad i Haparanda