Ökat förtroende för polisen

TORNEDALEN: Förtroendet för polisen har ökat de senaste två åren enligt Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Från 2016 till 2018 har andelen personer som har mycket eller ganska stort förtroende för polisen ökat från 42 procent till 52 procent. 

Resultatet går i linje med den högsta nivån sedan 1990-talet.

Samtidigt visar den senaste NTU att utsattheten för brott mot person har ökat för de flesta brottstyper. Det gäller dock inte utsattheten för sexualbrott som minskar något efter flera års uppgång. Otryggheten och oron för brottsligheten i samhället är oförändrad.

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Ökat förtroende för polisen
  1. Lakritstomten skriver:

    Beställningsjobb av Regeringen.
    Otryggheten samt folks vanor är förändrade för alltid på grund av utomskandinaviska människors kriminalitet i Sverige.