Ökning av nya bilar

SVERIGE: Under november registrerades 33.193 personbilar i landet. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. 

Enligt statistiken från SCB minskade nyregistreringen av dieselbilar med åtta procentenheter. Bilar som drivs med diesel utgjorde nästan 43 procent 2017.

El,etanol eller personbilar som kan drivas på gas stod för nästan 14 procent av nyregistreringarna, en ökning jämfört med november föregående år då siffran var 8,6 procent.

Av bilar som registrerades på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för 37 procent.

ANNONS

Publicerad i Svenska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.