Ökning av nya bilar

SVERIGE: Under november registrerades 33.193 personbilar i landet. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. 

Enligt statistiken från SCB minskade nyregistreringen av dieselbilar med åtta procentenheter. Bilar som drivs med diesel utgjorde nästan 43 procent 2017.

El,etanol eller personbilar som kan drivas på gas stod för nästan 14 procent av nyregistreringarna, en ökning jämfört med november föregående år då siffran var 8,6 procent.

Av bilar som registrerades på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för 37 procent.

Publicerad i Svenska