Örnsköldsvik ingår i finskt förvaltningsområde

SVERIGE: Kommuner kan välja att ingå i förvaltningsområde där minoriteter utgör en del av invånarna. Ett antal svenska kommuner och landsting ingår i förvaltningsområdena för samiska, meänkieli samt finska. 

I kommuner som ingår ska de nationella minoriteterna erbjudas möjligheten att använda och få svar på sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen.

Nu har regeringen lämnat klartecken till Örnsköldsviks kommun att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. För att ingå i ett förvaltningsområde krävs en ansökan hos regeringen.

Ett antal medborgarförslag samt en utredning i samverkan med Finska föreningen i Örnsköldsvik ligger bakom grunderna till kommunens ansökan att ingå i förvaltningsområdet.

Förutom det grundskydd som redan gäller för de nationella minoriteterna ska kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Det formella inträdet i finskt förvaltningsområde sker 1 februari.

Publicerad i Svenska Taggar: ,