Överkalixmål och konst på museet

TORNEDALEN: I dag, torsdagen den 10 oktober, invigs på Norrbottens museum utställningen Iron, som är ett konstprojekt om Överkalix. Det sägs att utställningen, med konst av konstnärerna Maria Johansson och Ziska Szemens, tar avstamp i Överkalixbondskan.

Med videoinstallationer, som har nära kopplingar till naturen, omsluts besökarna medan de lyssnar till Överkalixdialekten. Som bekant ligger dialekten mycket nära det medeltida språk som förr i tiden talades i Sverige.

Som förklaring till utställningens namn kan sägas att iro betyder vatten som strömmar mot huvudfårans riktning, eller strömvirvel som uppstår bakom ett hinder, exempelvis en sten, även virveln bakom en åra vid rodd. Den bestämda formen blir iron.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , ,