Övertorneå kommun går 9,5 miljoner plus

Kjell Hedlund, tidigare ekonomichef som gått i pension, men som sedan en tid vikarierar för barnlediga Ingela Karlsson. Foto: Marianne Berglund

Kjell Hedlund, tidigare ekonomichef som gått i pension, men som sedan en tid vikarierar för barnlediga Ingela Karlsson. Foto: Marianne Berglund

ÖVERTORNEÅ: – Årets resultat blir 9,5 miljoner kronor, trots att vi tagit hänsyn till ett beslut i februari om avsättning av 5,7 miljoner kronor till särskilda åtaganden, säger Kjell Hedlund.

I likhet med många tidigare år är det kapitalförvaltningen som är orsaken till Övertorneå kommuns positiva resultat.
Fullmäktigebeslutet i februari 2015 innebär att de särskilda åtaganden som då beslutades om berör inte enbart 2015 utan kommer att påverka även 2016 och 2017. Totalt för de tre åren betyder det 16,7 miljoner kronor.
För 2015 har avsatts 1,5 miljoner kronor för svenska för invandrare, en halv miljon för studie- och yrkesvägledare för barn- och utbildningsnämnden, samt en miljon för integrationsprojekt.
Socialen mest
Största beloppet 2.750.000 kronor avsattes för ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med socialförvaltningen gällande socialt företagande som omfattar lön för projektledare, samt lön för tio deltagare per år.
Det innebär att det totalt avsattes för året som nu berörs 5.750.000 kronor.
– Beloppet tas från eget kapital och påverkar 2015 års resultat. Slutresultatet blir därför 9.562.000 kronor, enligt Kjell Hedlund.
Bra resultat
– Det är naturligtvis ett bra resultat när man jämför med andra kommuner, säger kommunalrådet Tomas Mörtberg (C).
Ser du något som oroar framöver vad gäller ekonomin?
– Nu gäller som bekant att äldre ska få bo hemma så länge som möjligt. Det innebär högre kostnader för kommunen, särskilt med tanke på att kommunen tagit över mer av ansvaret för hemsjukvården. Det nya trädde i kraft i och med skatteväxlingen och kommunens övertagande av personal i form av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, säger Tomas Mörtberg och fortsätter:
– Vård som tidigare utfördes inom landstinget, som till exempel dialys, kan nu skötas i hemmen och belastar kommunens ekonomi. De här ökade åtagandena är dessutom svåra för socialen att ekonomiskt beräkna.
En annan sak som han nämner med tanke på bokslutet är att den minskning av särskilda boendeplatser som skett ännu inte märkts då bemanningen fortfarande i princip är densamma.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,
En kommentar om “Övertorneå kommun går 9,5 miljoner plus
  1. Stig Aspholme skriver:

    Man har minskat på omsorgsverksamheten, sociala, kultur o fritid, dragit in informatören, lagt ner Turistbyrån! Då har också Turismen minskat med 23% 2015.Visst går det att spara pengar, om man får en mille / år av Staten för minoritetsspråkena och inte använder dessa till något annat än att stärka budgeten.