Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik

Myndigheten har en hel del synpunkter på den rådande arbetsmiljön vid församlingen. Foto: Marlén W Edin

Myndigheten har en hel del synpunkter på den rådande arbetsmiljön vid församlingen. Foto: Marlén W Edin

PAJALA: Pajala församling får skarp kritik från Arbetsmiljöverket på grund av den rådande arbetsmiljön.
HB har i december 2014 berättat att det inom kyrkan i Pajala råder arbetsmiljöproblem. Det handlar om den psykosociala miljön vilket har lett till att personer valt att sluta sina tjänster medan andra har varit sjukskrivna på grund av den rådande situationen.
Den 26 januari har det regionala skyddsombudet för Kommunal tagit kontakt med Pajala församling med krav på att åtgärder måste vidtas för att få slut på den kränkande särbehandling som försiggår.
Då skyddsombudet ansåg att församlingen inte vidtog tillräckliga åtgärder gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I den underrättelse som Arbetsmiljöverket kommit med framgår att man har en hel del synpunkter på verksamheten inom Pajala pastorat, det efter att ha tagit del av den rapport som tagits fram av en personalkonsult för Luleå stift och efter den egna inspektionen som genomfördes den 5 januari,

Bland annat anser verket att den uppkomna situationen inom församlingen till stor del pekar på att det inte har funnits och inte finns tillräcklig kompetens hos arbetsledningen då det bland annat gäller frågor som rör samspel och hantering av konflikter.
Vidare bedöms också kompetensen vara bristfällig då det gäller de arbetsrättsliga regelsystemen samt färdigheterna att akut bemöta människor i stress- och konfliktsituationer.

Arbetsmiljöverket bedömer att denna brist på kompetens får till konsekvens att problemen, som har pågått sedan 2013 då omorganisationer påbörjades, medför att miljön präglas av bristande förtroende och kommunikationsproblem mellan personalgrupper samt att ett syndabocktänkande har utvecklats.

Myndigheten gör bedömningen att den starka psykiska belastning och den stress som uppstår på grund av den dåliga psykosociala miljön medför stora risker för att de anställda ska utveckla hälsoproblem.

Allt detta sammantaget gör att Arbetsmiljöverket ser att åtgärder så snabbt som möjligt måste sättas in.
Åtgärder som inte ska utföras av församlingen själv då kompetensen att hantera situationen anses vara otillräcklig, utan Arbetsmiljöverket poängterar att en utomstående resurs med specialkompetens tas in.

Pajala församling hade på sig fram till den 4 maj att lämna in synpunkter gällande underrättelsen. Dessa har HB ännu ej tagit del av.
Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan Pajala församling få komma att betala vite om inte detta följs.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , ,
21 kommentarer om “Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik
 1. Roger Bergdahl skriver:

  Tack Haparandabladet och reporter Edin för att ni finns, ni är jätteviktiga.
  Tycker det är tragiskt för Pajala att behöva vara med om detta. Lider så med dessa människor som får sina liv så tragiskt förstörda för all framtid.
  Tyvärr så är det nog inte färdigt ännu, fler står på tur, kampanjer mot fler anställda bedrivs. Mönstret upprepas från tidigare, problemet är större än svag kompetens.
  Kultur kan sägas vara andlig, biologisk eller ekonomisk odling; i talspråk i regel andlig sådan.

 2. klurifax skriver:

  Finns det verkligen inget positivt och skriva om denna kommun?. Kommunen verkar toppa vad gäller negativa saker i Norrbotten?

 3. Ingo skriver:

  Har följt detta via nära person. Allt ska sopas under mattan. Diskussioner finns inte. Till och med att det inte får knystas om något utanför arbetsplatsen, det kan skada kyrkan sägs det.

 4. Mad Max skriver:

  Lever de inte i Herrens tukt och förmaning i Pajala längre? Eller så är det han som styr och ställer för sina följeslagare? Den sista platsen där man väntar sig en sådan behandling. Inget är heligt numera. Man blir inte längre förvånad.

 5. My skriver:

  Jaha, nu är det Pajala församling som får kritik. Är det ingenting som görs rätt i denna kommun?

 6. Roger Bergdahl skriver:

  Det mesta görs rätt i er kommun i Pajala det är en mycket fin och omtyckt kommun, men media måste rapportera när människor far illa, så att det inte kan ske i det fördolda. Detta är ingen skitsak, det är mycket allvarligt, men det har inget med kommunen i sig att göra. Om någon av oss drabbas vill vi nog alla att det kommer fram.

 7. Rutan skriver:

  Så otroligt tråkigt att läsa. Nu kan man inte ens känna förtroende för församlingen nå mer. Är det verkligen sant att personal blir illa behandlade i Pajala församling?

 8. Roger Bergdahl skriver:

  Arbetsmiljöverket är inte någon instans som hittar på oegentligheter, de inspekterar bara arbetsplatser de bedömer har dom största riskerna att tex personalen blir sjuka på grund av arbetsmiljön. Så nog kan man lita på dem alltid. Dom säger dessutom att det pågått sedan 2013, det visar hur duktig arbetsgivaren är på att försöka dölja det som pågår, systematiskt medveten desinformation dvs ljuga vilseleda förvänta är vanligt i i liknande fall. Det har pågått sedan 2013 tänk på det. Tror många blivit vilseledda.
  Ta hjälp av Harry Rantakyrö, där han jobbat har man aldrig accepterat något sådant.

 9. Rutan skriver:

  Det hade jag aldrig kunnat tro. Stackars den eller dom som blir mobbade eller vad det nu är för nåt. Kan man inte avskeda mobbaren eller mobbarna? Det är väl inte tillåtet att mobba i Sverige?

 10. Roger Bergdahl skriver:

  Ja det är det sjuka i historien. Sitter du i en ledande position går du ostraffad och det är dom medvetna om. Därför tycker jag att det är så viktigt att det verkligen blir offentligt, det är viktigt att så många som möjligt får vetskap om vad som försiggår innanför väggarna. De utsatta brukas varnas för att berätta det utanför väggarna av dessa ledare eller hotade till tystnad. Du är ju i en beroendeställning som anställd. Tänker mig att även om denna inspektion visat att detta är helt förkastligt så fortsätter det. Hoppas hoppas HB fortsätter hålla koll på vad som händer.

 11. Rutan skriver:

  Nu vet jag vad det handlar om. Har pratat med en granne som visste mer än jag. Och jag vet vem som blir mobbad också nu. Det är en varm och fin människa som verkligen passar på sitt jobb. Han är väldigt omtyckt i Pajala. Önskar honom lycka till.

 12. Pelle skriver:

  Är det inte så att det utses gullegrisar och dom andra får göra jobbet?

 13. Eva skriver:

  Mobbare brukar omgärda sig med ja-sägare. Svaga personer som är rädda om sitt o sig själv. Vilka är det som krigar mest i världen? Svar: religiösa. Vilken arbetsplats i Sverige har mest problem? Svar: Svenska kyrkan.

 14. Hanibal Lector skriver:

  Jag har en god insikt i vad som händer inom Pajala församling. Detta är en skamfläck. När personal känner sig nödda & tvugna att sluta då man helt enkelt ger sig på dem samt att de som fortfarande jobbar kvar mår väldigt dåligt.
  Själv gick jag ur Svenska kyrkan så fort detta uppdagades och jag rekommenderar att så många som möjligt visar sitt stöd för dessa drabbade anställda och protesterar genom att gå man ur huset för att lämna Svenska kyrkan.

 15. Hanibal Lector skriver:

  Vill samtidigt nämna att det här med att när man innehar en maktposition där man kan styra & ställa som man vill utan att det blir några följder så nyttjar man den makten. Det sker gott folk även inom Pajala kommun, sedan så sopar man allt under mattan & säger ”ingenting har hänt”.

  Den sextrakasserade kvinnan är bara ett obehagligt exempel på det, själv vet jag om fler fall, som då självfallet är sekretessbelagda pga. att man vill skydda offret… Förövaren då? Är det så konstigt att så många av idag är sjukskrivna.

 16. Hanibal Lector skriver:

  Ett hett tips, forska lite ang. församlingens anställdas tidigare förehavande så lär ni hitta mkt. intressant……….

  ”The legacy of the past is the foundation of the future”

 17. Rutan skriver:

  Vill bara säga att det är inte alla med makt som missbrukar sin ställning men har hört att det tydligen finns såna i vår församling. Tråkigt! Trodde mer om församlingen i Pajala. Oerhört besviken!

 18. Enok Nitti skriver:

  Jag trodde att det var Guds bästa barn i Pajala som följer Ordet till punkt och pricka till skillnad mot oss andra arma syndare.

 19. Åke skriver:

  Och samma beteende upprepar sig från ställe efter ställe. Tänk att ingen stoppar detta.

 20. Församlingsbo skriver:

  Äntligen, att Pajala församling haft dålig arbetsmiljö vet man sedan tidigare och man tror att nya kvastar sopar bättre, nej gör något åt detta och se till att ALL PERSONAL mår bra på arbetsplatsen för då blir arbetet bra gjort och alla ska må bra. Man brukar säga att man kan inte välja sina arbetskollegor dom har man 8 tim per dag. Sin fritid väljer man själv och vilka man vill umgås med.

 21. claes skriver:

  Detta är väl ingen nyhet. Vissa kyrkoförsamlingar i östra Norrbotten är kända för grov intolerans mot oliktänkande. Trakasserierna når oanade höjder ju mer de ”kristna” mobbarna anser sig vara religionens och medmänsklighetens förkämpar…