Pajalas fullmäktige vädjar till regeringen

PAJALA: Partierna i kommunfullmäktige ser med ”stor oro” på Naturvårdsverkets utspel om miljötillståndet för Kaunisvaaragruvan och begär att regeringen ska agera.

I uppropet, som undertecknats av företrädare för de sju partierna i Pajalas kommunfullmäktige, skriver man bland annat att det finns en oro över att ”denna hänsyn av byråkratiska orsaker får så stora konsekvenser att en hel bygds överlevnad sätts på spel. Om en övernitisk inställning innebär att det blir omöjligt att bo kvar i området och en hel kommun ödeläggs och töms på befolkning är varken naturen eller människorna i området hjälpta av det”.

I vädjan till regeringen signaleras också om ett folkligt upprop, och att begäran om att regeringen ska agera stöds av ”befolkningen i hela östra Norrbotten”.

Publicerad i Pajala, Svenska
17 kommentarer om “Pajalas fullmäktige vädjar till regeringen
 1. Tänkvärt skriver:

  Mycket bättre för miljön om gruvan aldrig öppnas. Finns ingen gruva som har miljövänlig drift. Och jobb finns det gott om, för företagen skriker efter folk med rätt kompetens. Så inte behöver man sitta i Tornedalen och vänta på kruvan.

 2. Skolkritan skriver:

  Intressant att samtliga partier och politiker gör allt i sin makt för att ett privat företag ska få skövla vår natur, allt i jakten på arbetstillfällen som vi inte ens vet om det kommer gagna Pajala.

 3. Jan-Erik skriver:

  Naturvårdsverkets skrivelse är inget ”utspel”. Att klåparna hos gruvbolaget uppfattar skrivelsen som det beror på att man inte förstått att lagstiftningen kommer att ändras vid årsskiftet. Vad Naturvårdsverket gjort är helt enkelt att informera gruvbolaget om den förestående lagändringen.

  Vill kommunens politiker protestera mot detta borde man vända sig till de riksdagsledamöter som röstade igenom lagändringen för en dryg månad sedan.

 4. skogsägare skriver:

  Folk blir förda bakom ljuset! Många tror att det är malmtransporterna som stoppar ett öppnande. Så har ju media basunerat ut ärendet.
  Sanningen är lite mer hotande än så. Dammarna och vallarna är ju helt undermåliga och inte byggda enl GruvRIDAS. En tömning av gropen kommer att orsaka en katastrof i naturen och vattendragen. Gropen har ju urlakat en massa ämnen i tre år nu.
  Northlands fuskbygge klarar inte av vattnet och avfallet.

 5. F d bybo skriver:

  NVVs ”utspel” är en saklig skrivelse som till huvuddelen innehåller samma krav som Länsstyrelsen tidigare ställt avseende utsläpp pga de felaktigt konstruerade vallarna till klarningsdamm och sandmagasin.

  Pajalas kommuns politiker borde liksom LS och NVV kräva att inte ett gram malm bryts förrän dom läckande vallarna är åtgärdade. Jobb i all ära, men miljöeffekterna kan vara irreversibla och väger tyngre än ett antal jobb i nutid, det kan förstöra närområdet för överskådlig tid framöver. Och inte bara myren, hela vattensystemet är hotat och det är stort (nedströms Muonio- och Torneälven).

 6. Hannu Salomaa skriver:

  Suomalaisten kalastajien, Muonion- ja Tornionjoen kalastusviranomaisten, ympäristökeskuksen ja vastuullisten kunta-ja valtakunnan poliitikkojen tulee tarttua tähän kysymykseen kaikella tarmolla ja vakavuudella. Meillä on vastuu huolehtia siitä, että rajavesien puhtaudesta huolehditaan koko vesistön valuma-alueella. Tämä kysymys ei ole yksin Pajalan kunnan työpaikka-asia, vaan koko jokilaakson elinehtojen ja elinkeinojen säilyttämisen kynnyskysymys, johon myös Suomen viranomaisten, rajajokikomission ja tarvittaessa hallituksen tulee ottaa tiukka kanta.

 7. Frazzze skriver:

  Oavsett så finns det ingen anledning att bryta malm i kaunis. Finns bättre förädlde produkter i malmfälten, som transporteras på överfull malmbana till Narvik och Luleå. En investering lika med pengarna i sjön.

 8. Jjjjjjjjj skriver:

  Nvv kan fara och flyga, bakåtsträvande idioti. Borde skicka ut några sådana i ödemarken med endast en kniv som redskap. Ty då kan de få njuta av naturen på riktigt istället för och leka idiot bakom skrivbordet.

 9. My skriver:

  Ödeläggs Pajala kommun om inte gruvan startas igen? Överlevde innan Northland och efter. Varför inte om det inte blir omstart?

 10. skogsägare skriver:

  Det har gjorts utsläpp (Överbördning till Muonioälv) av stora mängder gruvvatten som innehåller bland annat ammoniak, svavel och tungmetaller. Tillståndet från Gränsälvskommissionen saknar begränsningsvärden ifråga om utsläpp till vatten. Sandmagasinet vars vallar är uppförda av sprängsten utan en kärna av morän, ej utförda enligt GruvRIDAS är belägen endast några hundra meter från Patojoki och Aareajoki. Sammantaget utgör det ett stort hot mot bäckarna och Torneälv. Detta Måste åtgärdas innan produktionsstart.
  Att ena kommunalrådet bara pratar om själva gruvområdet hör inte till saken.

 11. matarengi skriver:

  ni höger personer som inte vill ha en utveckling av kommunen.. tänk om och tänk för en gång skull på en solidaritet för kommunens bästa– vet att de är svärt för att se att er granne skulle få ett välbetalt jobb…men knut era tummar i byxorna…

 12. matarengi skriver:

  och vad säger pastorerna i kd om de här…inget för en gångs skull vill upplysa kd att gruvnäringen på intet sätt kommer och begränsa ert budskap i sattajärvi…

 13. Järki ittästä skriver:

  Ej voj saa tehjä tuhoa luonolle rajaväjlän varressa. Siinä assiassa oon suomen mies aivan oikeassa miellipitthenkanssa.

 14. realist skriver:

  Har också funderat om det bara är transporten som är problemet?. Det har ju länge pratats om att det finns många andra brister i miljö delen sammantaget som utgör ett eventuellt hinder ?.
  Lite märkligt att nu s och v politiker ställer säg bakom privata företag. Annars när det gäller lokala företag är dom ju totalt kallsinnig.

 15. Inget bara transporter skriver:

  Det är inte bara transporterna som är problemet gruvdammarna uppfördes undermåligt, riktigt slarvbygge. Behöver åtgärdas.
  Egenföraktet mot lokal kompetens är stort frälsarna anses sällan tillhöra de lokala profeterna, därför passar flyin flyout.

 16. Ötå-bo skriver:

  Vi har ett arbetar parti som regering, dom fixar detta! Nu kommer uppgifter från borgar tiden och Maud O. tid som näringsminister. Minst 100 miljader verkar de som hon försnillat oss skattebetalare, Nuon och nu Saab, och det kommer mer!

 17. matarengi skriver:

  till realist: förstår att du är negativ till ett vänster styre i Pajala. tror orsaken är att du som egen företagare är inkompent och driva ett företag och förväntar och bara tjäna pengar på kommunens tjänster!!! eller har jag fel?!! ta en anställning eller är du ej anställningsbar utan var tvungen och starta eget?!!