Pekar på brister i vindkraftverken i Aapua

AAPUA: Arbetsmiljöverket har vid inspektion i de sju vindkraftverken i Aapua funnit en del brister. Före den 1 september 2010 vill verket ha information om vad som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats.Inspektionen har visat att beredskap för första hjälpen och krisstöd saknas. Krav ställs vidare på att räddningstjänsten ska veta färdväg samt kunskap om att det kan komma att handla om räddning från hög höjd. Det påpekas vidare att räddningsutrustning som brandsläckare/brandfilt saknas i maskinrum.

Vidare krävs att tillträdesvägarna till de olika vindkraftverken ordnas för att risken för olyckor undviks. Snöröjningen måste därför fungera och räcken ska lagas. Stegar inne i kraftverken ska vara förankrade. De får inte svikta eller ge efter.

Till sist sägs i inspektionen att den utförts med inriktning på arbetsmiljön för den personal som utför service på vindkraftverken.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,