Pelloprojektet har startat

Arbetet med att riva och plocka ut inventarier från gamla skolan i Pello har påbörjats. Foto: Marianne Berglund

Arbetet med att riva och plocka ut inventarier från gamla skolan i Pello har påbörjats. Foto: Marianne Berglund

PELLO: – I dag fick vi bygglovet som innebär starten av Pelloprojektet, säger företagaren Mattias Aili, som äger före detta skolan i Pello där det ska byggas om och byggas ut för särskilt boende, förskola med flera utrymmen.

Meningarna om projektet har varit delade och har krävt bland annat extrainsatta sammanträden; först i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige. Efter votering i kommunstyrelsen segrade Pelloprojektet med minsta möjliga marginal. Med sex röster mot fem, vann alliansens förslag.
Läget var detsamma i kommunfullmäktige där röstsiffrorna blev 15-14 för projektet.
Övertar efter 20 år
I planerna ingår samtidigt att bland annat förvandla Polgården i Juoksengi till trygghetsboende och att överlåta Älvgården i Pello till Stiftelsen Matarengihem för ombyggnad till lägenheter. Bygget som företaget bekostar går på 21,5 miljoner kronor.
Olika alternativ om bland annat tid för övertagande av fastigheten har diskuterats. Kommunen har fastnat för att hyra lokalerna under 20 år för att sedan ta över fastigheten. Kallhyran går på 1,4 miljoner kronor per år.
Innan beslutet togs hade kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) en längre utläggning där han bland annat förklarade det positiva för kommunen med att låta kommunens kapital växa i fonder samtidigt som företagare bekostar bygget.
Kommunalrådet Tomas Vedestig (Öfa) betonade också det unika med att kommunen och näringslivet samverkar på det sätt som planeras.
Inget gehör i rätten
Bente Moen Åkerholm (S) var en av flera från oppositionen som efterlyste fortsatt utredning och konsekvensanalys. Från den sidan hade hellre setts en utbyggnad av Polgården i Juoksengi och Älvgården i Pello. Det framtida behovet av särskilda boendeplatser ifrågasattes.
Beslutet ledde till att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet begärde inhibition av beslutet. Samma dag som Vänsterpartiets yrkande, inkom ett yrkande av Bente Moen Åkerholm (S). Även hon yrkade på inhibition. Inte heller Förvaltningsrätten i Umeå gick senare på de klagandes sida.
Hämtat prylar av värde
Sedan skolan stängdes har den ägts av Mattias Ailis bolag, Maili Fastigheter ab. Tidvis har den använts för att inhysa bärplockare. HVB-hem planerades men blev inte av, så mest har byggnaden stått tom.
Att det har börjat röra sig står klart med tanke på de inventarier som har plockats ut.
– Rivningen har påbörjats och bybor har fått hämta prylar som det finns något värde i. Barn- och utbildningschefen har också varit där och tagit hand om böcker och annat, berättar Allan Lehto, som engagerat sig i projektet.
Tar fart inom kort
Mattias Aili, med verksamhet på flera håll säger att planerna har varit att bli färdig till sommaren. Han kan i dag inte säga hur det kommer att lyckas.
– Byggpolarna har anlitats så snart kommer åtta till tio inom olika byggyrken att utföra jobb där, säger Aili.
Samtidigt planerar Allan Lehto vidare för att Pelloprojektet ska bli så bra som möjligt för byn.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , , ,
2 kommentarer om “Pelloprojektet har startat
  1. "Observer2" skriver:

    Klaga kan man – men att agera positivt och vara handlingskraftig det kräver sin man.
    All heder åt Allan Lehto.

  2. "HIstoriskt" skriver:

    Ok! BRa att man tar hand om inventarier, men hade inte Pello by kunnat ta tillvara en del av dessa inventarier för att upprätta ett museum med gammalt skolmaterial, gamla planscher, telefoner, böcker, skolpulpetar mm? De hade nog rymts bl.a. I Församlingshemmet eller…?