Politik på skolans villkor

TORNEDALEN: Regeringen har beslutat om ett lagförslag som ska tydliggöra att politiska partier ska bjudas in till skolor, på lärosätets villkor med objektivitet som grund.

Elever ska genom skolan få kunskap om olika politiska partier, men den nuvarande lagstiftningen har uppfattas som otydligt vilket har lett till olika tolkningar i relation till skolans demokratiuppdrag.

Som resultat av detta har osäkerhet hos rektorer lett till att de inte vågat bjuda in partier till skolan.

Det nya förslaget innebär att rektorerna har möjlighet att kunna begränsa inbjudan till demokratiskt valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller Europaparlamentet.

Rektorerna tillåts även göra andra urval förutsatt att det sker på objektiva grunder.

– Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag och det är bra om politiska partier kan bjudas in till skolan. Förslaget är ett viktigt förtydligande för att rektorer inte ska vara rädda för att göra fel när politiska partier bjuds in till skolan, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Publicerad i Haparanda
En kommentar om “Politik på skolans villkor
  1. Demokrat skriver:

    Ja det är bra att man skiter i grundlagen och går mot diktatur.