Politikerreaktioner på Akelius inspel: Lovvärt – men onyanserat och oklart”

Cape(2)

Haparandas politiska ledning vill att Roger Akelius utvecklar sina tankar om vilka dispenser som behöver utverkas – och hos vem. Foto: Eva Spiik

HAPARANDA: Haparandas politiska ledning ger blandade omdömen om Roger Akelius inspel kring yrkesutbildning – och regelverk.

”Hans engagemang är lovvärt – men onyanserat och för oklart att ta ställning till”.

Det framgår av HB:s insamlade reaktioner från Haparandas politiker på Akelius förväntan att dessa ska klara av att få dispens att en yrkesskola för flyktingar får ge studiebidrag för praktikarbete.

– Akelius inspel för att lösa integrationsproblemet är lovvärt, men alltför onyanserat för att idag kunna ta ställning till, säger Anders Rönnqvist (M).

Han ställer sig också frågande till vem som ska stå för investeringar i ”Svensk-byn”.

Lars-Erik Wikberg (KD) anser att det bästa hade varit om tankarna kring Luleå Tekniska Universitet, och någon form av filial, hade kunnat förverkligas.

– Men vad jag förstår stupade även denna idé på att det inte var möjligt med det regelverk som finns ida.

Sven Tornberg (C) slår fast att Akelius lägger ett tungt lass på en kommun att ändra ett helt lands regelverk.

– Det är ett oerhört tungt arbete för en kommun att genomföra det. Men jag är med om att ta stafettpinnen. Vi kan hjälpas åt genom att han sätter sig vid samma bord som oss.

(S) och (V) finner Akelius inspel om dispensfrågan oklart formulerad.

– Vi skulle vara mycket glada om idén om ett yrkesutbildningscampus kunde komma till stånd. Däremot blir det mycket knepigt om kommunen ska söka dispens, återigen från vad och från vem, för en verksamhet man själv inte äger, säger Peter Waara och Kurt Rosendahl, båda (S) samt Pekka Hyötylä (V).

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,
5 kommentarer om “Politikerreaktioner på Akelius inspel: Lovvärt – men onyanserat och oklart”
 1. Hobita skriver:

  Är förslaget ens helt seriöst.. Med tanke på regler och lagar mot andra företag i Sverige . Akelius borde driva saken själv istället för att lägga saken i händerna på kommunen ..

 2. Anders P skriver:

  ”Upp flyga orden tanken stilla står,
  Ord utan tanke himlen aldrig når”
  Man frestas att citera Shakespeare, när man läser Akelius önskan om att göra gott. Jag tillhör dem som tror på att han (Akelius) faktiskt vill göra en god sak utan baktanke. Håller med Peter Waara att det är svårt att veta vad han (A) vill att kommunen ska göra, för att underlätta satsningen.

 3. staffan skriver:

  Orsaken till att politiker o andra s.k. affärsamatörer inte förstår är att de aldrig kommer att klara av att se avkastning/utveckling som Akelius gör. Politiker är duktiga på rutiner o möten och all den byråkrati som då växer fram.
  Dessutom har de en färdig/årlig kassa som alltid dessutom går minus.

 4. ulosveisu skriver:

  Skulle Akelius nämna något om fobi-ärenden, så skulle han medialt vara rökt. Mångfald har blivit enfald. Att vara företagare och ha egna åsikter, som media inte godkänner, då blir man kölhalad

 5. från holmen skriver:

  Vill bara påpeka att när Danska Sossar hävdade att nytillkomna asylanter/flyktingar skull endast få studiebidragsersättning under sin första tid i Danmark ….då började Svenska Sossar och sju klöver politiker att prata om rasism….samma tongångar torgfördes när Danska politiker ansåg att om man ville stanna i Danmark så skulle man arbeta för brödfödan….